sobota, 8 grudnia 2018

Numerologia 19 - liczba karmiczna | Numerologia partnerska

numerologia 19, numerologia partnerska, karma władzy, liczba karmiczna, dług
Liczba karmiczna 19 oznacza człowieka (1) wobec innych (9), jest karmą władzy. Jeżeli ktoś posiada tę liczbę w swoim portrecie numerologicznym, to dawniej taka osoba nadużywała władzy, wykorzystywała bądź poniżała innych, była egoistyczna, dbała jedynie o własny interes. Nie angażowała się społecznie, kierując swoją uwagę na to, aby poprawić swoją sytuację. Kiedyś była bezwzględnym przywódcą i tyranem, opanowanym żądzą władzy (np. jako szef, rodzic, władca). Pojawienie się liczby 19 oznacza konieczność zrozumienia takich pojęć jak: "hierarchia", "władza", "autorytet". Osoba podlegająca tej liczbie ma zakorzenioną w sobie drabinę społeczną, a także to, że zawsze istnieje ktoś nad i pod. Dla niej wspinanie się po owej drabinie zawsze oznacza konieczność pokonywania kolejnych przeszkód.Liczbę 19 można interpretować dwojako - z jednej strony jako symbol nadużywania władzy, a z drugiej - jako komornika, który odbiera nam coś, za co nie zapłaciliśmy i obecnie sięga po swoje.

numerologia 19, numerologia partnerska, karma władzy, liczba karmiczna, dług
Karma władzy wiąże się z przekonaniem, że osoby stojące wyżej w hierarchii mają władzę, możliwość decydowania i rządzenie tymi, którzy znajdują się niżej od nich. Władza jest zatem pożądana, zapewnia bezkarność, a do tego jest wyznacznikiem pozycji.

Jeśli dana osoba nadużywała kiedyś władzy w stosunku do innych ludzi, to obecnie może doświadczać podobnych sytuacji, aby móc zrozumieć pojęcie hierarchii i władzy. Bo żeby w dobry sposób sprawować swoją funkcję, należy znać potrzeby tych, którzy stoją niżej na drabinie społecznej od nas, a władza nie upoważnia do despotycznych rządów. Nie istnieje pojęcie "niżej" i "wyżej", wszyscy są równi, choć inni.Osoba, która ma 19 w portrecie numerologicznym powinna nauczyć się szacunku do innych ludzi, pracy na ich rzecz, a także umiejętności dzielenia się. Konieczne jest otwarcie serca oraz umysłu, rozwinięcie empatii, pokora. 

W obecnym życiu może spodziewać się tego, że to ona będzie zależna do innych, tyranizowana, poniżana, tylko po to, aby zrozumieć jak to jest być "niżej", jak czyje się ktoś stłamszony przez osobę posiadającą nad nią władzę. Osoba znajdująca się pod wpływem 19 powinna także zrozumieć, że władza wiąże się z odpowiedzialnością, a nie posiadaniem większego gabinetu i służbowego samochodu. Wydarzenia, które ją spotykają uczą wrażliwości i poszanowania innych oraz szacunku dla innych osób, pomimo ich odmiennych poglądów, a także systemów wartości.Kluczowym aspektem liczby 19 jest służenie innym oraz odpowiedzialność. W końcu ja (czyli 1) stoi na czele ludzkości (9), dla której powinna się poświęcać. Jeśli osoba z 19 w portrecie dochodzi do władzy, bądź znajduje się wysoko w hierarchii, to nie powinna zamykać się na głosy najbiedniejszych i tych, którzy stoją najniżej. 9 oznacza bezinteresowność, oddawanie, miłość i tym powinna kierować się taka osoba.

numerologia 19, numerologia partnerska, karma władzy, liczba karmiczna, dług
Często uważa się, że liczba 19 jest jedną z najtrudniejszych do przerobienia lekcji, gdyż egzekwuje starannie swoje długi, co do grosza. Oprócz tego, że jest związana z karmą władzy, to symbolizuje także komornika, który odbiera, jeśli nie wykorzystamy w sposób prawidłowy swojej energii. Oznacza to, że dawniej, w jednym z poprzednich wcieleń otrzymaliśmy coś, za co nie zapłaciliśmy. Ma to swoje odbicie w obecnej sytuacji, kiedy to pracujesz, a pracodawca nie wypłaca pensji lub kupujesz samochód, który psuje się i nie nadaje się do użytkowania.

Aby przepracować karmę, konieczne jest zaakceptowanie sytuacji, a to może nie być proste, gdyż 19 po zsumowaniu daje 1, która oznacza ego, czyli dumę. Jeśli jednak lekcja zostanie szybko odrobiona, to wtedy możliwe będzie uwolnienie się od obowiązków, a nawet odniesienie sukcesu finansowego.

Jeśli jest podliczbą:

Liczby Duszy zapowiada sytuacje, w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień, gdyż będziesz lekceważony i pomijany. Będziesz zmuszony do tego, by wytrwale zabiegać o akceptację otoczenia i spełnienie swoich pragnień.
Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione, pomimo licznych zalet i zdolności kierowniczych, a twoja odwaga będzie poddana próbom. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu, schyłek życia może być bolesny i trudny.
Liczby Realizacji Intymnej, Drogi Życia, Liczby Wcielenia, Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian, by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. Możesz również ponieść straty materialne, a także konieczność budowania wciąż od nowa. By spłacić dług, należy przejąć inicjatywę, wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka, otworzyć się na jego potrzeby. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak, jak tego pragniesz, będziesz rozprzestrzeniać światło, którym jest zrozumienie życia. 19, która pojawia się w Drodze Życia należy do najtrudniejszych, gdyż to właśnie tutaj ma się największe poczucie odpowiedzialności, straty pieniędzy lub czasu, pracowania za kogoś i spłacania swoich długów. Osoba, która jest urodzona 19 dnia miesiąca powinna pozostawać niezależna, nie liczyć na niczyją pomoc, a ma ona całkiem spore możliwości. Powinna również dokładnie przepracować wymienioną wyżej karmę władzy.

Jak odrobić tę lekcję?

numerologia 19, numerologia partnerska, karma władzy, liczba karmiczna, dług
Osoby mające 19 w portrecie numerologicznym są obdarzone zdolnościami przywódczymi, niezależnością i wielkimi ambicjami, jednak powinny pamiętać o tym, aby nie nadużywać swojej władzy, stanowiska i nie terroryzować innych. Swój dług odpracują wtedy, kiedy zrozumieją, że prawdziwa władza wiąże się z odpowiedzialnością, a przywódca to opiekun i nauczyciel, który dba o dobro stojących niżej. Sprawuje on opiekę i reprezentuje najsłabszych oraz najbiedniejszych, rozumie ich potrzeby i im pomaga. numerologia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz