środa, 5 grudnia 2018

Numerologia 13 - dług karmiczny | Numerologia partnerska

numerologia 13, numerologia partnerska, karma, liczba karmiczna, dług
W powszechnej świadomości liczba 13 funkcjonuje jako symbol nieszczęścia, niepowodzeń, czy też pecha. Już w Babilonie, w którym funkcjonował system oparty o liczbę 12, 13 wzbudzała niepokój i strach. Znane jest także powiązanie liczby 13 z papieżem Janem Pawłem II. O postrzeganiu liczby 13 z pechem i przemianą pisałam już TUTAJ
Dzisiejszy opis dotyczy 13 jako długu karmicznego.Co oznacza liczba 13?

Jeśli zsumujemy liczbę 13 otrzymamy 4, która oznacza budowanie trwałych struktur i fundamentów. Jedna z interpretacji tej rzekomo nieszczęśliwej liczby mówi o osobie (1), która dąży do zabawy (3), a za wszelką cenę unika ciężkiej i wytężonej pracy, jest niecierpliwa, chce mieć wszystko tu i teraz. Oznacza ona, że w poprzednim wcieleniu dana osoba wolała zabawę i zaniedbywała pracę, często żyła kosztem innych. Była leniwa, nie podejmowała się żadnego wysiłku, nie wprowadzała w swoje życie ładu i porządku, oczekiwała, że zrobią to za nią inni. Taka osoba nie znosiła zmian, chciała, aby życie przebiegało zawsze według określonych schematów. 

numerologia 13, numerologia partnerska, karma, liczba karmiczna, dług
Takie nagromadzenie karmy spowoduje trudności: w sferze pracy, będzie stawiana w sytuacjach, które wymagają metodyczności, systematyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu nierzadko egzystencjalnych problemów. Dług liczby 13 spłaca się podejmując trud pracy bez oczekiwania na pomoc. Osoba mająca 13 w swoim portrecie powinna podjąć się wysiłku, gdyż tym wcieleniu rozwój duchowy może więc odbywać się tylko poprzez pracę i w związku z nią.Sięgnięcie do potencjału twórczego

13 oznacza także człowieka (1), który powinien czerpać ze swojego potencjału twórczego (3). Zredukowana do liczby 4 symbolizuje człowieka twórczo zmagającego się z materią. Do sięgnięcia po ten potencjał twórczy może zmusić zmierzenie się z nagłą, dramatyczną sytuacją zagrożenia bytu materialnego albo wytrącenia z pozornej równowagi uczuciowej poprzez ruinę nieszczęśliwe zdarzenia, zdrady itp. A jako, że 13 nie lubi zmian, w takiej sytuacji będzie do tego zmuszona. Takie wydarzenia mają na celu wywołanie głębokiej przemiany wewnętrznej oraz otwarcie się na nowe możliwości. Należy zatem być przygotowanym na niespodziewane wydarzenia, które staną się początkiem transformacji, którego zaczątkiem będzie właśnie liczba 13.

numerologia 13, numerologia partnerska, karma, liczba karmiczna, dług
Warto zauważyć, że liczba ta ma w sobie olbrzymi potencjał twórczy, który należy odkryć, aby nie realizować się negatywnie. Wibracja ta zapewnia jednocześnie, przy konsekwentnej i systematycznej pracy, czyli przepracowywaniu karmy - stabilność oraz zbudowanie trwałych fundamentów. Działa ona negatywnie i przyczynia się do nieszczęść jedynie w przypadku, kiedy nie realizujemy jej nakazów. Dla osób, które wiedzą jak mają postępować, ciężko pracują, budują swoją przyszłość, są systematyczne, przyniesie ona szczęście oraz wyzwolenie. Bo liczba ta jest bardzo rozwojowa. Pozytywnie realizująca się 13 będzie bardzo pracowitą osobą.


Osobie z liczbą 13 w portrecie numerologicznym, praca kojarzy się przede wszystkim z monotonią, trudem oraz przymusem. Element radości oraz twórczości (czyli 3), został wyeliminowany, dlatego dla 13 praca jest przede wszystkim niechcianym, nudnym, pozbawionym przyjemności obowiązkiem. Jest przede wszystkim żmudnym zmaganiem się z materią, przez którą odbywa się przemiana (zamiast poprzez wolną, inspirującą twórczość).

13 przynosi głęboką przemianę, jest liczbą przeznaczenia, po dokonaniu się transformacji, nic nie będzie już takie, jakie było. Zmiana dokonuje się tutaj w radykalny i dramatyczny sposób.

numerologia 13, numerologia partnerska, karma, liczba karmiczna, dług
W pracy 13 nie są zbyt często doceniane, zazwyczaj uznanie ze strony przełożonych wyrażane jest po długim czasie, a najczęściej przez sytuacje, w których praca jest im dokładana. Bardzo rzadko też 13 jest wynagradzana adekwatnie do włożonego wysiłku. Ale nie powinna ona oczekiwać pochwał, gdyż pracuje po to, aby mieć świadomość spełnionego obowiązku, że zrobiła wszystko najlepiej jak potrafiła i włożyła w swoją pracę całe serce.

Wibracja liczby 13 niekiedy wymusza zmianę pracy, niekiedy wykonuje się zawody, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązany. Przy tej liczbie niemożliwe jest pozostawanie w jednej pracy przez całe życie. Jednak z każdą zmianą dana osoba wspina się o szczebel wyżej, pomimo tego, że w nowym zawodzie będzie intensywne pracować.

Jeśli posiadasz tę liczbę w sowim portrecie numerologicznym, to nie powinieneś oczekiwać pomocy, ani tego, że ktoś zrobi coś za Ciebie, albo, że samo się zrobi. Musisz być samodzielny, pracowity i staranny.

13 nie może liczyć na spektakularną karierę. Przebiega ona raczej mozolnie, a budowanie stabilności finansowej najczęściej poprzez systematyczną i mozolną pracę. Wszystko co dzięki tej pracy osiągniemy będzie trwałe i nie spowoduje spadnięcia poniżej pewnego poziomu.

W karmie pracy istotne jest to, że dana osoba będzie zmagać się z sytuacjami ze sfery pracy, nie może zatem liczyć na żadną poprawę sytuacji materialnej poprzez wygrane. Powinna ona być świadoma tego, że tylko swoją pracą może do czegoś dojść. Jeśli natomiast nie będzie ona przepracowywać swojej karmy i skieruje się ku grom losowym, to pomimo wygranej - wszystko straci.

Jeśli jest podliczbą

Liczby Duszy - utrudnia osiągnięcie celu. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę, nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników.
Liczby Ekspresji - opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje, że skupiasz siły na jednym, precyzyjnie określonym celu, co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania.
Liczby Realizacji Intymnej, Drogi Życia, Liczby Wcielenia, Dnia Urodzenia - prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. W chwili, gdy będzie ci się wydawało, że sytuacja się stabilizuje, nastanie nowa seria zdarzeń, które zmusi cię do tego, aby podjąć trud na nowo. Osoby urodzone 13-go są wrażliwymi osobami, które nie lubią podporządkowywać się nakazom. Jeśli realizują się negatywnie, będą niepogodzone z sytuacją i mogą wydać się bardzo nieszczęśliwymi, marudzącymi pesymistami.

numerologia 13, numerologia partnerska, karma pracy, liczba karmiczna, dług
Osoba, która posiada 13 w swoim portrecie numerologicznym będzie musiała zmierzyć się z: trudnym dzieciństwem, brakiem pieniędzy, pracy, z sytuacjami, w których będzie ponosić straty materialne, będzie wykonywać pracę poniżej swoich kwalifikacji, ciężką i słabo płatną albo będzie zmuszona do ciężkiej pracy aż do późnej starości. Osoba z 13 w portrecie numerologicznym musi wykonywać ją z zaangażowaniem, starannością i rzetelnie, nie narzekając, ani nie przeklinając jej.

Jak przepracować karmę liczby 13?

Aby skutecznie przepracować karmę pracy należy z jednej strony wykazać się cierpliwością, pracowitością, systematycznością, konsekwencją w działaniu, zaangażowaniem, dobrą organizacją, niepoddawaniem się niepowodzeniom, a z drugiej umiejętnością sięgania do swojego potencjału twórczego, kreatywności. Wszystko, czego się dana osoba podejmuje, powinno być wykonane samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Nie należy przy tym oczekiwać na pochwały, a jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Należy nauczyć się solidności i odpowiedzialności, nieporzucania pracy zaczętej, ale niedokończonej. Należy pracować bez względu na rezultaty i próbować znaleźć radość w tym, co się robi.

Warto przy tym podejmować się wyzwań niezwiązanych z naszym wykształceniem, ani marzeniami, czasami również słabo płatnych zajęć. W takie zajęcia należy wkładać całą swoją energię i serce, a wówczas pozbędziemy się karmy pracy.

Jak sprawdzić, czy przerobiliśmy już dług karmiczny?

Przede wszystkim, należy poznać wszystkie plusy i minusy ciężkiej pracy, nauczyć się ją szanować. Jeśli osoba z 13 w portrecie numerologicznym dążyć będzie do jak najlepszego wykonania swojej pracy, bez oczekiwania na uznanie, poklask i pieniądze, to karma zostanie odpracowana. numerologia

Ponadto, jeśli taka osoba dostrzeże, że praca sprawia jej przyjemność, wykorzystuje swoją kreatywność, swój potencjał, a porządek traktuje jako nieodłączny element pracy, to można uznać, że jest na właściwej drodze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz