piątek, 1 listopada 2019

Stara dusza - co to znaczy i cechy. Wiek duszy a numerologia (11, 22, 33, 44)

stara dusza, cechy, właściwości, numerologia, wiek duszy, 11, 22, 33, 44, numerologia partnerska
Czy istnieje sposób, dzięki któremu będziemy w stanie dowiedzieć się, czy jesteśmy starą duszą? Czy stara dusza posiada jakieś określone cechy? Jak rozpoznać starą duszę? Niektórzy uważają, że wszyscy nimi jesteśmy, jednak jedni dłużej, a inni trochę krócej.
Nie da się ukryć, że istnieją różnice pomiędzy ludźmi - i to całkiem spore. Można powiedzieć, że to świadczy o tym, że nie powstaliśmy w tym samym momencie. Inaczej się rozwijamy i jesteśmy na różnych etapach życia duchowego.
Pytanie: jak rozpoznać w jakim momencie się znajdujemy? Jesteśmy duszą młodą, dojrzałą czy starą?
Dusza każdego z nas jest w innym wieku, choć czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Każdy z nas postrzega inne sprawy za ciekawe (dla jednego będzie to sport, dla kogoś innego sztuka). Różni nas także obszar świadomości, postawa osobista, sposób komunikowania się, a także to, w jaki sposób odnosimy się do określonych tematów. Zatem jedno jest pewne - różnimy się.

Wszyscy musimy wielokrotnie inkarnować, najpierw jako rośliny i zwierzęta zanim będziemy mogli narodzić się jako ludzie. Później, już jako ludzie, wciąż musimy powtórnie przychodzić na Ziemię zanim dowiemy się po co tu jesteśmy i czego musimy się nauczyć.

Na wstępie warto zaznaczyć, że na wiek duszy nie mają wpływu takie czynniki jak:
- wiek określonej osoby,
- dojrzałość emocjonalna,
- pozycja społeczna, zawodowa,
- osiągnięcia, również duchowe (bo biskup nie musi być starą duszą).Wniosek jest jeden: czasami możemy mieć do czynienia ze staruszkiem o młodej duszy, jak również z pięciolatkiem o starej duszy. Możliwe jest spotkanie profesora doktora habilitowanego o młodej duszy oraz pracownika fabryki o bardzo starej duszy. Nie mam tutaj reguł, a powyższe czynniki nie świadczą wcale o wieku duszy.

Okazuje się, że dojrzała dusza może mieć zarówno duchowe pragnienia (czyli odczuwa chęć doskonalenia się) oraz wykazywać zainteresowanie sprawami typowo ziemskimi (jak chęć dorobienia się, marzenia o karierze międzynarodowej itp.). Z drugiej strony możemy spotkać duszę starą, która nie wykazuje zainteresowania sprawami duchowymi, ale nie ma też ambicji, aby rozwijać się w sferze zawodowej. Poniżej znajdziesz opisy wieku duszy na poszczególnych etapach.

1. Dusza na poziomie noworodka

Szacuje się, że istnieje ok 1% dusz na poziomie noworodka. Zazwyczaj życie takich dusz jest twarde i wymagające, a także nie trwa zbyt długo, gdyż jest zazwyczaj walką o przetrwanie. Osoby o duszy noworodka utrzymują bliski kontakt z naturą, co powoduje, że nie odczuwają odłączenia od niej, a wręcz przeciwnie. Czują łączność nie tylko z przyrodą, ale również z rodziną, plemieniem, społecznością, czy ogólnie - z otaczającym światem.Osoby o duszy noworodka posiadają świetnie rozwinięty instynkt, za to mogą mieć problemy z etyką lub moralnością. Zazwyczaj jest tak, że muszą one być informowane o tym, co wolno, co jest właściwe, a co już nie. Czynności takie jak jedzenie traktują raczej jako konieczność, która pozwoli im na przeżycie, dlatego nie chcą rozwijać np. zdolności kulinarnych.

Niekiedy potrafią być odpowiedzialne, ale jedynie w mało wymagających sytuacjach i niewielkim zakresie. Nowoczesne społeczeństwo, w którym żyjemy może być zbyt skomplikowane dla osoby o duszy noworodka, dlatego zazwyczaj żyje ona w środowisku jak najbardziej naturalnym. Często żyją na marginesie swojej społeczności, nie podejmując stałego zatrudnienia, gdyż niesie to ze sobą przymus. Dusze na poziomie noworodka rzadko osiągają wysoką pozycję w społeczeństwie.

stara dusza, numerologia, wiek duszy, 11, 22, 33, 44

2. Dusza na poziomie dziecka

Po etapie noworodka dusza przechodzi do etapu dziecka. Na tym poziomie czekają ją nowe doświadczenia, które z pewnością nie będą wiązać się już z przetrwaniem i strachem, ale będą bardziej wyrafinowane. Na tym etapie dusza wciąż, pomimo pewnej pewności, potrzebuje przewodnika, kogoś, kto wskaże jej kierunek. Zazwyczaj szuka ona liderów, w sferze religii, polityki, własnej społeczności, których mogłaby uważać za autorytet i podążać za ich głosem. Osoby na poziomie dziecka cenią sobie bardzo swój kraj, poszczególnych polityków, są przywiązane do tradycji i rytuałów, które dają poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest dla nich prawo oraz porządek, przestrzeganie reguł, które panują w społeczeństwie. Zazwyczaj są dobrymi obywatelami i postępują zgodnie z prawem. Ich życie rodzinne często przepełnione jest miłością i troską o najbliższych. Utrzymują relacje nawet z dalszymi krewnymi, chcą być częścią wspólnoty. Dusze Dziecięce najczęściej szukają małych społeczności.

Najczęściej dusze na tym poziomie wszystko to, czego nie rozumieją, uważają za zło, a siebie uważają za tych dobrych, dlatego jeśli coś pójdzie nie po ich myśli to, nigdy nie przyznają się do błędu. Osoby, które są podobne do nich także uważają za dobre, natomiast ludzi o odmiennych poglądach - za złe. Zazwyczaj takie osoby postrzegają świat czarno-biało.

Dusze znajdujące się na poziomie dziecka nie tolerują wulgaryzmów, ani agresji czy przemocy. Starają się przestrzegać zasad uprzejmości i etykiety, tak by móc utrzymywać poprawne relacje z otoczeniem, a także po to, aby zachować dystans, również w sferze emocjonalności i poufałości. Osoby o duszy dziecięcej są zazwyczaj prostolinijne, często naiwne. Mają świetny kontakt z dziećmi, dlatego idealną dla nich pracą jest praca nauczyciela czy przedszkolanki.

3. Dusza na poziomie młodym

Osoby o duszy na tym poziomie są zazwyczaj zdobywcami nastawionymi na sukces. To właśnie niezależność i sukces są dla nich głównymi motorami napędowymi działania. Młode dusze walczą o jak najwyższą pozycję w społeczeństwie, władzę i bogactwo. Współzawodnictwo jest głównym elementem ich życia. Na tę rywalizację składają się porównania nie tylko w sferze zawodowej. Kto lepiej zarabia, kto jest bogatszy, kto ma najszybszy samochód, kto jest ładniejszy, kto ma piękniejszy dom itd.

Najczęściej uważają siebie za lepszych, głównie ze względu na swoje osiągnięcia. Jednak wciąż mają ambicje być coraz lepsi, bogatsi, wpływowi. Wolą podejmować działania samodzielnie, ewentualnie angażują w swoje przedsięwzięcia osoby o tym samym lub podobnym statusie społecznym czy ekonomicznym. Lubią otaczać się ludźmi o tych samych poglądach, podobnym poziomie materialnym, hobby, z którymi tworzą zamknięte kręgi, do których wpuszczają jedynie podobne im osoby. Ludzie o młodej duszy lubią dołączać się do przeróżnych grup, organizacji i związków, aby dodać sobie prestiżu.

Młoda dusza zwraca uwagę na to co jest modne. Z ziemskiego życia czerpie garściami. Ubiera się w modne ubrania, które są także drogie. Zazwyczaj przywiązuje dużą wagę do pięknego wystroju wnętrza swojego domu, ma być już nie tylko schludnie, ale luksusowo. Lubi robić wrażenie na innych, dlatego oprócz pięknych ubrań, zwraca uwagę na to, aby wyglądać zawsze młodo i być w świetnej formie.

Młode dusze pragną sukcesu za wszelką cenę, czasami nawet stwarzają pozory sukcesu i dobrobytu, bo tak bardzo zależy im na tym, aby inni ich podziwiali. Osoby o duszy na poziomie młodym mają problemy emocjonalne, zwłaszcza z wyrażaniem własnych uczuć, dlatego często nie są najlepszymi rodzicami, gdyż nie umacniają więzi ze swoimi dziećmi.

Dla osób o młodej duszy sukces jest tak ważny, że często nie zważają one na innych ludzi, dążą "do celu po trupach". Nie ważne, jakie środki zostaną użyte, ważne jest to, aby były one skuteczne. To one kształtują naszą cywilizację, są liderami, ludźmi, którzy odnoszą sukces. Są bardzo krytyczni wobec siebie, a także swoich zdobyczy, dlatego to niezadowolenie powoduje, że wciąż pracują nad sobą i ulepszeniem swojego życia. Idealnie wpisują się w "wyścig szczurów", osoby te robią często karierę w korporacjach, w których starają się zdobyć jak najwyższe i najlepiej płatne stanowiska. Ich zachłanność powoduje, że wciąż chcą mieć lepsze i szybsze auto, albo mieszkać w bardziej prestiżowej dzielnicy. Nie podzielają poglądów i mają mały szacunek dla osób, dla których rzeczy materialne nie mają znaczenia, a mają bardziej szlachetne ideały czy ambicje.

Młode dusze rzadko kierują się etyką w swoim postępowaniu, gdyż najważniejszy jest dla nich cel - odniesienie sukcesu. Są produktywne i ukierunkowane na zrobienie szybkiej kariery, a także zarobienie dużych pieniędzy. Chcą być podziwiani, zdobyć sławę, władzę, wygrać wyścig szczurów, dzięki temu mogą poczuć się ważni. Największym minusem życia młodej duszy jest to, że nieustannie są pod wpływem stresu i lęku, że utracą to, co zdobyli.

Osoby o młodej duszy powinny wiedzieć, że swoim postępowaniem i zachłannością tworzą sobie bardzo złą karmę, którą będzie kiedyś trzeba wyrównać. Często jest egoistyczna, co powoduje, że nie jest lubiana.

Dla młodej duszy ważne jest posiadanie wszelkich dyplomów i certyfikatów, które wpływają na poziom prestiżu. Całą swoją energię kieruje na sukces zawodowy i osobisty. Jedną z przyczyn, dla której młode dusze są zdolne do skierowania tak wielkiej ilości energii na sam sukces jest to, że życie wewnętrzne nie przyciąga ich uwagi. To pozwala płynąć energii łatwo w poszukiwaniu rzeczy zewnętrznych. RZECZY ZEWNĘTRZNE TO: materializm, sława, chęć czerpania z życia ziemskiego, idą do przodu nie oglądając się na odczucia innych, zainteresowani są tylko akcją skierowana na sukces, skupienie uwagi na doznaniach cielesnych. RZECZY WEWNĘTRZNE, którymi nie zajmują się młode dusze dotyczą zwykle nurtów dostępnych na wyższym poziomie duchowym: życie emocjonalne, etyka, współczucie, empatia, psychologia, duchowość, filozofia, introspekcja swoich zachowań i posunięć,

Dusze młode nie są tolerancyjne. Często lubią kpić z innych, ich inności czy specyficznego sposobu bycia. Żyją i akceptują jedynie te normy kulturowe, w których wyrośli - tylko je uważają za "normalne". Wszelkie instytucje społeczne (np. małżeństwo, rodzina, religia, polityka) mają dla nich znaczenie jedynie w formie zewnętrznej, można powiedzieć, że bardziej "na pokaz".

Osoby o młodej duszy mają już za sobą etap niemowlęctwa i dzieciństwa duszy. Szacuje się, że ok. 45% ludności żyjącej na świecie ma młodą duszę.

Typowe życiowe motto młodej duszy to: "szata zdobi człowieka”, „jak cię widzą, tak cię piszą” oraz „carpe diem”.

stara dusza, numerologia, wiek duszy, 11, 22, 33, 44

4. Dusze dojrzałe

Kiedy młoda dusza osiągnie już wszystko, co sobie zamierzyła, to po pewnym czasie w jej życie zaczyna się wkradać lęk i niepokój. Uświadamia sobie, że bogactwo i sukces za którym tak goniła nie zapewnia jej szczęścia, a jedyne co daje to poczucie pustki. Osoby o dojrzałej duszy zaczynają poszukiwania, zadają sobie pytania o to, kim są, dokąd zmierzają, dlaczego tu są.

Jest to etap zmian, czas, w którym światopogląd może ulec zmianie. Osoby o dojrzałej duszy koncentrują się z dużą intensywnością na emocjach. To właśnie w tym okresie ma miejsce największa liczba eksperymentów z narkotykami, występuje to dużo samobójstw, miłości lub jej braku, a także intensywna zmysłowość. A wszystko to po to, aby zwiększyć swoje odczucia.

Ludzie o dojrzalej duszy lubią otaczać się podobnymi do siebie osobami, głównie ze względu na to, że czują, że są na tej samej drodze. Młode dusze zazwyczaj pobudzają je do działania, do podboju świata zewnętrznego, natomiast dusze stare dostarczają im wielu cennych informacji, dlatego szanują je ze względu na wiedzę i doświadczenie.

Dusza dojrzała chętnie włącza się w akcje społeczne, jest idealistą, cechuje ją wielka empatia, idealizm, intensywne odczucia, a także ogromne współczucie.

Dojrzałe dusze chętnie się uczą i podejmują studia, najczęściej jednak wybierają mało znane szkoły. Niekiedy rezygnują z dobrze płatnej pracy, wyścigu szczurów i wspinania się po drabinie społecznej. Swoje życie podporządkowują własnym przekonaniom, decydują się na rozwój, na życie, które pociąga za sobą ryzyko, twórczość, przypadkowość, a niekiedy zbawianie świata.

Dusze na etapie dojrzałym często angażują się w wolontariat, a także ochronę praw zwierząt, rozumiejąc, że wszyscy jesteśmy wspólnotą, która w jakiś sposób jest powiązana. Dusza taka staje się empatyczna, a także widzi i rozumie punkt widzenia innej osoby.

5. Dusze stare

Dusza dziecka może być znacznie starsza niż dusze jego rodziców. Stare dusze czują, że wszystko jest połączone, że one są elementem jedni. Bardzo często są w stanie dostrzec szerszy kontekst, a także kwestie, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka. Starają się żyć tak, aby nikogo nie skrzywdzić, nie oceniać innych. Mają wewnętrzną potrzebę dążenia do ideału. W przeciwieństwie do dusz dojrzałych, stare dusze nie kierują się w swoim życiu emocjami, są bardziej obiektywne wobec przeróżnych, lepszych i gorszych sytuacji życiowych.

Stare dusze przeszły przez wiele żyć, w przeróżnych czasach, krajach, dlatego jest im trudno odnaleźć się w podziałach typu: my - oni. Nie ma dla nich znaczenia kolor skóry czy orientacja seksualna, są tolerancyjne. Takie osoby są zazwyczaj przepełnione spokojem, przyjacielskie. Zazwyczaj stare dusze mogą w pełni osiągnąć swój poziom po 35. roku życia. Wcześniej mogą być one zmienne w swoich poglądach, w zależności od sytuacji. Warto zauważyć, że zawsze podążają one za swoimi własnymi poglądami i pragnieniami, dlaczego często mogą być postrzegane przez otaczających je ludzi za bardzo ekscentryczne.

Stare dusze, mające swoje nietypowe dążenia, rzadko decydują się na robienie czegoś, co im nie odpowiada. Większość ich energii ukierunkowana jest na życie wewnętrzne, rozwój duchowy, dlatego zdarza się, że zaniedbują pracę czy inne obowiązki. Stare dusze mają wiele talentów i umiejętności, które zostały zgromadzone przez wiele inkarnacji, a które rzadko wykorzystują.

Osoby o starej duszy zazwyczaj wolą podjąć się pracy, która będzie zgodna z ich zainteresowaniami, będzie je rozwijać. Najczęściej taka praca związana jest z nauczaniem, doradztwem, psychologią, filozofią lub sztuką.

Stare dusze nie zwracają uwagi na dobra materialne takie jak luksusowe posiadłości, kosztowne ubrania, drogą biżuterię. Zazwyczaj unikają też pracy, która trwa od 8 do 16. Jako, że nie przywiązują wagi do spraw finansowych mogą niekiedy popaść w tarapaty i mogą mieć problemy z regulowaniem swoich rachunków. Jednak kiedy już zdecydują się na jakąś dziedzinę mogą osiągnąć w niej niemałe sukcesy. Wielość poprzednich inkarnacji sprawiła, że mają one olbrzymie doświadczenie, a kiedy zaczynają je stosować, okazje się, że cel, do którego dążą może zostać przez nie osiągnięty bez większego wysiłku. Często czują się, że tkwią uwięzione pomiędzy dwoma światami - zewnętrznym i wewnętrznym.

Stare dusze interesują się psychologią, filozofią, religią, jak również wszelkimi naukami. Dla starej duszy ma znaczenie przeważnie osobista praktyka duchowa. Cechuje je bezinteresowna miłość do wszystkich stworzeń, a także unikanie osądzania innych. Dusze stare często są nierozumiane przez dusze młode, a niekiedy również przez te dojrzałe.

Niekiedy, w przeciwieństwie do dusz dojrzałych, które są bardzo emocjonalne, osoby o starej duszy mogą być szorstkie i cechować się emocjonalną oziębłością. Wszystko dlatego, że dążą one do zrozumienia swojego istnienia i celu duchowego, a nie koncentrują się na swoich emocjach. Czasami starają się nadrobić swoje braki w tej sferze, jednak można uznać, że brak emocjonalnego ciepła jest dla nich zaletą.

Stare dusze mają za sobą wiele żyć, także takich, w których były bogate, zatem obecnie nie są zainteresowane zdobywaniem tego typu doświadczeń. Mogą one pragnąć bogactwa, jeżeli jest ono im potrzebne do zrealizowania celu, przerobienia lekcji. Może zdarzyć się tak, że stara dusza będzie na finansowym dnie, ale takie doświadczenie będzie dla niej niezbędne do nauki, osiągnięcia wyższego stopnia wiedzy duchowej i filozoficznej. Niekiedy może być nawet tak, że dobre warunki finansowe rozpraszają starą duszę w tej nauce, dlatego jej zarobki mogą zostać zmniejszone.

Jeśli esencja starej duszy jest karmiona naukami filozoficznymi i duchowymi, to nie będzie ona przeszkadzać w zarabianiu pieniędzy, robieniu kariery, czy miłości. Jeśli jednak stara dusza zanadto skupiać się będzie na przyziemnych i doczesnych sprawach, to esencja będzie się wtrącać i przeszkadzać.

Często stare dusze czują się zagubione, głównie ze względu na to, że żyją na świecie, w którym na piedestale stawiane są kwestie materialne. Doceniane są młode dusze, ich przedsiębiorczość, przebojowość i chęć zdobycia sukcesu. To powoduje, że stare dusze czują rozdźwięk pomiędzy własnymi, duchowymi dążeniami, a celem świata, którym jest bogactwo i władza. Zatem jedną z trudniejszych lekcji będzie dla niej pogodzenie tych dwóch sprzecznych interesów, a także poszanowanie siebie. Stara dusza musi pokochać siebie i wybaczyć sobie swoje błędy.

Kolejną istotną kwestią jest akceptacja, zadowolenie z przebywania w swoim ciele, docenieniu tego co się ma, aby życie było ciekawym przeżyciem. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że życie nie powinno pociągać za bardzo, bo nie będzie ono ostatnią inkarnacją. Należy pozbyć się przywiązania do rzeczy.

Aby skompensować wybór poprzednich inkarnacji, stara dusza bardzo często na ostatnie inkarnacje decyduje się na płeć, którą najmniej lubi. Mając jednak za sobą wiele wcieleń, zdarza się jej mylić płcie, i tak mamy do czynienia z niekobiecymi kobietami czy niemęskimi mężczyznami. Kobiety o bardziej męskich cechach zaczynają wybierać męskie zawody, często też nie lubią gotować, ani zajmować się domem. Natomiast mężczyźni o kobiecych cechach uwielbiają dzieci, kochają szyć, urządzać mieszkania, przykładają dużą wagę do własnego wyglądu i pielęgnacji ciała.

Stara dusza, będąca dzieckiem zachowuje się jak typowe dziecko, jednak można u niej zauważyć inne wartości. Jest ona spokojniejsza i mądrzejsza, co otoczenie na pewno dostrzeże.

Stare dusze rzadko stają się sławne, jeśli już to tylko po to, aby nauczać lub wyrażać się poprzez np. sztukę, muzykę. Może się zdarzyć, że będą krytykowane za swoje poglądy przez dusze młode i dojrzałe, które nie rozumieją doświadczeń i wiedzy duszy starej. Uważa się, że żadna stara dusza nie może przerwać nieustannej inkarnacji, dopóki nie przekaże swojej wiedzy i doświadczeń choć jednej osobie.

Zazwyczaj stare dusze inkarnują się w państwach neutralnych lub przynajmniej tam, gdzie nie przelewa się krew.

Każdy wiek ma swoje prawa i nie inaczej jest w przypadku wieku duszy. Osoba o starej duszy nie będzie dążyć do zdobycia sławy czy zrobienia kariery. Osoba o młodej duszy nie będzie łagodzić konfliktu, jeśli ma w tym jakiś interes. Warto zauważyć, że stare dusze rozwijają się duchowo wraz z ciałem, stara dusza osiągnie swoje cechy dopiero po upływie ok 1/3 swojego życia. Przechodzą przez swego rodzaju stagnację a nawet lenistwo. Stara dusza nie działa z poziomu świadomości duszy starej przed upływem trzydziestego roku życia, choć nie dotyczy to wszystkich aspektów. W przypadku zagrożenia, kiedy napotyka na pewne trudności może skoncentrować się i działać z poziomu świadomości duszy starej.

I tak np. kiedy stara dusza jest dzieckiem, to przejawia zachowania właściwe dla duszy dziecka. To co dotknie duszę dojrzałą, pozostawi po sobie urazy, natomiast dla starej duszy będzie to zaledwie wydarzeniem, które trzeba przerobić. Stara dusza w młodym wieku (np. nastoletnim) będzie przerabiać kwestie związane z emocjami, natomiast dusza dojrzała będzie zajmować się tymi sprawami w swoim dojrzałym, dorosłym życiu.

Cechą charakterystyczną dla starej duszy jest to, że posiada ona dyscyplinę duszy dziecka, ambicję młodej duszy i emocje duszy dojrzałej, zatem w razie potrzeby może ona skorzystać ze swoich doświadczeń.

stara dusza, numerologia, wiek duszy, 11, 22, 33, 44


Dusze stare a dusze młode

Często stare dusze mówią o rzeczach, których młode dusze nie są w stanie zrozumieć. Ich wypowiedzi dotyczą poważnych kwestii, dlatego dla młodej duszy podejmowanie takich tematów jest nie do zniesienia. Przez to stara dusza może zostać odrzucona, niezrozumiana i zamykać się w swoim świecie.

Stara dusza jest w stanie wznieść się ponad ograniczenia swojego ego. Prawie niemożliwe jest, by ktokolwiek mógł panować nad swoim ego przez 100 % czasu, jednak bycie świadomym istnienia ego i jego sztuczek skierowanych przeciwko świadomości jedności jest znakiem charakterystycznym dla starej duszy. W końcu w świecie duchowym ego nie istnieje. 

Dodatkowo młode dusze lubią testować starsze, często je raniąc. Rzadko młodą i starą duszę łączy przyjaźń, zbyt wiele jest między nimi różnic, gdyż młoda dusza kieruje się swoim ego, własnymi przyjemnościami. Nie jest w stanie zrozumieć motywów, którymi kierują się stare dusze. Często mogą im zarzucać skłonności do oszustw, kłamstw, zdrad czy manipulacji, czyli mają chęć przypisywania im cech, które są im dobrze znane.

Stare dusze, w przeciwieństwie do młodych, są bardzo tolerancyjne. Nie jest dla nich problemem orientacja seksualna, inne wyznanie czy kolor skóry. Przeszkadza im jednak ta nietolerancja u młodych dusz. Stare dusze widzą w młodych wiele negatywnych cech, takich jak kierowanie się wyłącznie własnymi interesami, chęć dorobienie się, nawet kosztem innych osób, czy zmierzanie po trupach do celu.

Często stara dusza stara się wyjaśnić niektóre kwestie młodej duszy, nieco rozjaśnić jej ścieżkę rozwoju, jednak nie narzucając się ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Niekiedy młoda dusza odrzuca naukę, gdyż powiązana ona jest ze zbyt dużym cierpieniem i trudnościami.

Warto pamiętać o tym, że dusze z różnych poziomów mają różne punkty widzenia, inne motywacje, dlatego ich zachowanie jest tak różne i do czego innego zmierzają. Dlatego jeśli jesteś starą duszą i uświadomisz sobie istniejące różnice, to unikniesz niepotrzebnych konfliktów z młodszymi duszami. Przede wszystkim należy uświadomić sobie te różnice i zaakceptować je.

Stara dusza ma silny wpływ na osoby znajdujące się w jej otoczeniu, przyciąga je. Osoby, które spotkają starą duszę mają względem niej skrajne odczucia: uwielbienie lub nienawiść. Może dojść do przyjemnego przyciągania, lub odwrotnie - olbrzymiej niechęci od pierwszego spojrzenia i często zupełnie bez powodu. Wszystko za sprawą silnych wibracji, jakimi obdarzona jest stara dusza. Doświadcza ona takich sytuacji regularnie, raz na jakiś czas.

Atak wampirów energetycznych na starą duszę

Osoby o starej duszy niejednokrotnie stają się ofiarami wampirów energetycznych. A kto to są owe wampiry energetyczne? To osoby, które czują wysokie wibracje i dużą energię starych dusz. Zazwyczaj takimi wampirami są osoby o młodej duszy, które nie mają takiej ilości energii, a pragną wykorzystać ją, aby poczuć się lepiej lub uzyskać komfort psychiczny. A jak wygląda taki atak? Młodsza dusza wykorzystuje dobre serce starej duszy i jej gotowość do pomagania, aby pomogła jej rozwiązać własne problemy. Poprzez takie działanie młoda dusza zabiera energię starej duszy, pozostawiając ją wyczerpaną.

Lekcje dla starej duszy

Stara dusza powinna szczególnie zadbać o swoją godność i szacunek dla samej siebie. Nie powinna ona zapominać o samej sobie, gdyż ona też jest ważna. Stara dusza zatraca się, kiedy nadmiernie koncentruje się na pomocy dla innych, na dawaniu, zbytniej empatii i życiem problemami innych. Często inni mogą ją wykorzystywać, w ten sposób może ona obniżać poczucie własnej wartości, dlatego szacunek dla siebie jest tak ważny. Większość osób jakie spotka ona na swojej drodze to dusze młode, będą one chciały wykorzystać ją do swoich własnych celów.

Stara dusza powinna nauczyć się wyznaczać granice, aby uniknąć sytuacji, w których byłaby wykorzystywana. Oczywiście, powinna ona pomagać innym, służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, jednak powinna ona uważać, aby inni nie nadużywali tej dobroci, nie manipulowali nią, ani nie uzależniali swojej akceptacji od tego czy im pomoże czy nie.

Różnice pomiędzy duszą dojrzałą a starą

Najtrudniej jest rozróżnić duszę starą oraz dojrzałą, często są one mylone. Czym więc się one różnią?

Cechy
Dusza dojrzała - interesuje się kwestiami społecznymi, jest głodna wiedzy, stara się walczyć o pokój, prawa ludzi i zwierząt, chroni środowisko naturalne, oddaje się sprawom państwowym, ale nie po to, aby zarobić pieniądze, jest idealistą, często angażuje się w wolontariat
Dusza stara - ma dużo doświadczeń, a dzięki temu świetnie rozwiązuje problemy, bardzo szybko się uczy, jest chłonna nowej wiedzy, często jest ekscentryczna, sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem, odpowiedzi poszukuje nie wśród osób, które cieszą się poważaniem czy autorytetem, a w swoim wnętrzu

Uczuciowość
Dusza dojrzała - jest pełna uczuć, współczująca, czasami za bardzo kieruje się w życiu emocjami, które nie są dobrym doradcą; czasami skrajna
Dusza stara - często jest chłodna i szorstka, ale wewnątrz przeżywa wszystko bardzo głęboko, nie lubi ona ulegać emocjom, ceni sobie współpracę i lubi pomagać w ich rozwoju duchowym

Cel życia
Dusza dojrzała - zmierza do zrozumienia siebie oraz innych ludzi, najczęściej skupia się na relacjach z innymi osobami, na własnych emocjach, chce być pomocna
Dusza stara - dla starej duszy najważniejszy będzie rozwój duchowy, chce przekazywać zdobytą przez siebie wiedzę i być dla innych źródłem inspiracji

Relacje z innymi ludźmi
Dusza dojrzała - jest bardzo emocjonalna, toteż w relacjach z innymi nie brak emocji, a niekiedy możliwe są sceny pełne łez i dramatów; potrzebuje przyjaciół, a kiedy ich nie ma, zwraca się do psychologa, aby zrozumieć siebie i swoje uczucia; najlepiej rozumie się z duszami na jej etapie rozwoju, natomiast najwięcej może nauczyć się od starej duszy
Dusza stara - zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy są połączeni, często jest oziębła, emocje trzyma na wodzy, nie pokazuje ich, bardzo szanuje innych i ich odmienne poglądy

Zainteresowania
Dusza dojrzała - interesuje się filmem, muzyką, szeroko pojętą sztuką, filozofią, kwestiami społecznymi, pragnie nauczyć się nowych rzeczy, chce być liderem
Dusza stara - zadowala ją proste życie, nie potrzebuje wyrafinowanych posiłków, pięknych strojów, dąży do prawdziwych relacji, poszukuje zajęcia, dzięki któremu będzie mogła się rozwijać

Charakterystyka starej duszy

Stara dusza jest albo uwielbiana, albo się jej nienawidzi, pomimo tego, że wobec wszystkich zachowuje się tak samo. Zawsze wywołuje skrajne odczucia. Stara dusza odczuwa, że pewne sytuacje muszą się zdarzyć, aby mogła się czegoś nauczyć. Nie może ich uniknąć.

Stara dusza jest często nierozumiana, wiele osób jej zazdrości, czuje się odosobniona. Chce i lubi dawać innym to co ma, chętnie się dzieli wiedzą i doświadczeniem. Niestety najczęściej ma przykre doświadczenia miłosne, natomiast zawsze może liczyć na przyjaciół. Ma poczucie, że jest inna, posiada ciekawe zainteresowania, jest kreatywna. Charakteryzuje się nieprzeciętną intuicją, czasami nawet może przewidzieć pewne wydarzenia.

Stara dusza nie ma pragnień materialnych, wie, że w gruncie rzeczy pieniądze, dobra materialne odciągają nas od rozwoju duchowego i nie są celem w życiu. Stare dusze wykorzystują pieniądze jedynie jako środek, który ma służyć im w rozwoju lub na pomoc innym ludziom w potrzebie.

Osoby o starej duszy wiedzą, że wybrały sobie nie tylko moment przyjścia na świat, rodziców, lekcje, ale także ciało, które jest pojazdem, dzięki któremu możemy zrealizować swoje cele. Czasami czują się połączone w jakiś sposób z jedną z poprzednich epok, a to dlatego, że kiedyś w niej żyły, a podświadomość przypomina o tym. 

Dusze na tym etapie są bardziej świadome niż inne i doskonale rozumieją po co tu są i co muszą zrobić, aby rozwinąć się duchowo.Wiedzą prawa Wszechświata i to, że wszyscy jesteśmy połączeni. To co je charakteryzuje to poczucie osamotnienia, a to dlatego, że izolują się od młodszych dusz. Stare dusze szukają towarzystwa przede wszystkim innych starych dusz. To dzięki nim czują się zrozumiane, mają podobne podejście do świata, a dodatkowo wzajemnie wiele mogą się od siebie nauczyć.

Stare dusze czują olbrzymie pragnienie... poznania Prawdy. Dążą do wiedzy i zdążyły się zorientować na czym polega polityka, religia, system edukacyjny, a także to, na czym polega rozwój duchowy. Chcą, aby każdy miał szansę przebudzić się.
numerologia
Interesujesz się tym, czy jesteś starą duszą. Młodsze dusze praktycznie nie interesują się tymi tematami, więc jeśli dotrwałeś do tego momentu, to istnieje duża szansa na to, że jesteś starą duszą :-)

Wiek duszy a numerologia

W numerologii uważa się, że stare dusze to te, których Droga Życia wynosi 11, 22, 33 lub 44.
Zatem wystarczy obliczyć Drogę Życia poprzez dodanie do siebie poszczególnych cyfr z daty urodzenia. Jeśli urodziłeś się 3.07.1985 roku to dodajesz 3+7+1+9+8+5= 33

Jeśli w Twoim portrecie numerologicznym, poza Drogą Życia również występują liczby mistrzowskie to może to znaczyć, że masz za sobą wiele inkarnacji.

130 komentarzy:

 1. Artykuł, w którym mowa o starych duszach jest, jak mistrzostwo świata w odkrywaniu, że życie każdego z Nas to niekończąca się synergiczna podróż, to niebo bez granic.
  Wzywam wszystkie stare dusze do kontaktu: tubywam@spoko.pl , dla poprawy naszego losu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. :-) super... mój @: eecologiall@gmail.com

   Usuń
  2. Wspaniały artykuł, to niesamowite, móc odkryć i bardziej zrozumieć siebie samego. Łącze się w misji, wyjątkowości "Starych Dusz". Pozdrawiam, Kasia : catherina0616@wp.pl

   Usuń
  3. dariusz.chrapek.poznan@gmail.com - 22

   Usuń
  4. Zgadza się 100% jaromirol@gmail.com - 11

   Usuń
  5. dokładnie tak.... aks.dn4@gmail.com - 11

   Usuń
  6. anna.staradusza11@gmail.com

   Usuń
  7. Jak to dokładnie ustalić. Może mi ktoś pomóc? feniks.1980@interia.pl

   Usuń
  8. emalgorzata91@gmail.com

   Usuń
  9. a.murakowska@gmail.com szukałam Was...:)

   Usuń
  10. szelag.natalia@gmail.com

   Usuń
  11. 11-ka:
   zochowski.dariusz@gmail.com

   Usuń
  12. Witam:-)
   malgos28b@wp.pl

   Usuń
  13. balkens74@gmail.com, jak tak doczytałem do końca to chyba jestem starą duszą, numerologiczna 33 , tylko tak trochę w negatywnej odsłonie. Ale myślę, że w końcu musi być lepiej jak nie w tym , to następnym wcieleniu. Ogólnie czasami mam ochotę na teleportację z tej dziwnej planety, samotność dobija. Co o tym sądzicie?

   Usuń
  14. Witajcie! :-)
   ala.boncol@interia.pl (11)

   Usuń
  15. d.ryczanczyk@gmail.com - 33 :)

   Usuń
  16. salachewicz.agata@gmail.com -44 :)

   Usuń
  17. ja na pewno jestem starą duszą i nie rozumiem, czemu chcecie się poznać, zjednoczyć, powspominać, porównać, to takie...społeczne ;)
   11

   Usuń
  18. jedenastka,rowniez nie rozumiem takiego jednoczenia i nie mam takiej potrzeby,nie mniej jednak pozdrawiam wszystkich staruchow ;) :D :D

   Usuń
  19. Też doczytałam do końca i to z wielkim zainteresowaniem �� littlestar36@gmail.com

   Usuń
  20. łał. już dawno sama do tego doszłam, ale jak nagle jakiś czas temu usłyszałam, że dusze mają wiek, to spłynęła na mnie wielka ulga. potem zaczęłam o tym myśleć i jakoś wszystko mi się poukładało. a teraz jak przeczytałam to, to takie pozytywne wibracje poczułam, że wszystko absolutnie wszystko się zgadza. porozmawiałabym z wami wszystkimi najchętniej. lisiwrogon@gmail.com

   Usuń
  21. Chociaż jestem numerologiczną 9tką, to od dłuższego czasu mam wrażenie, że jestem Starą Duszą. A po przeczytaniu tego opisu zwłaszcza.. Co to znaczy, że w portrecie numerologicznym występują 11,22,33,44.. ? Nie wiem czy u mnie występują ;) Czy ktoś wie jak to sprawdzić ?

   Usuń
  22. Hej
   Marek
   11 stka. mgshevroth@gmail.com jak ktoś ma ochotę porozmawiać to zapraszam. Miałem w życiu kilka bolesnych lekcji może stąd jestem coraz bardziej świadom swojej duszy.

   Usuń
  23. Witajcie wszyscy :) jeżeli chcecie to piszcie tu: mzyworonko74@gmail.com
   11

   Usuń
  24. Witajcie! anka_551(małpa)o2.pl Pozdrawiamm

   Usuń
  25. Hej tu Patryk,
   Jestem jedenastka (23.03.1983) swietny artykul i caly blog.
   Super by bylo nawiazac kontakt ze starymi duszami.
   patryk.klos83@gmail.com piszcie :)
   Czym sie zajmujecie? :) Ja na dzien dzisijeszy tak bardzo nie czuje sie w pracy od 9 do 18. Chcialbym malowac, rysowac, robic muzyke :D troche juz fotografuje to moj instagram jesli ktos ma chote zajrzec. @patrykklos
   pozdrawiam was wszystkich mocno.

   Usuń
  26. No i nie wiem, gdzie jestem (w której kategorii), bo widzę się we wszystkich tych duszach po trochu. Wszystkie rozumiem i wszystkie czuję. Trochę to dziwne, że zawsze i wszędzie musimy dzielić się pod jakimś względem i na jakieś grupy, co najgorsza, oceniać się...
   Jestem za numerologią bez ocen:)
   Pozdrawiam:)

   Usuń
  27. Ten artykuł rozjaśnił mi trochę sytuację :) Dziękuję i pozdrawiam :) 33

   Usuń
  28. @Agata: Gladys Lobos zalicza Dziewiątki do Liczb Mistrzowskich. Również osobiście uważam (nie jestem 9), że 9 to osoby o ogromnej wiedzy, i- w większości tych spotkanych na drogach zycia -osoby o wielkim sercu i etyce.Gladys zalicza do Starych Dusz również Siódemki i Piątki. To nie jest tak do końca, że tylko Liczby Mistrzowie.

   Usuń
  29. No właśnie
   Jestem numerologiczną 7
   I ponoć jestem starą duszą.
   Pisze ponoć bon juz 3 osoby mi to powiedziały
   Ale tez dlatego że czuje ze tak jest. Jestem wewnetrznie zmęczona albo brakuje mi cierpliwości jak bym traciła czas...

   Usuń
  30. Witam serdecznie :) Dziękuję za ten artykuł właśnie się dowiedziałam że jestem liczbą 44

   Usuń
  31. Mam 27 lat i od zeszłego roku zaczęłam szczególnie mocno czuć, że to ziemskie życie to coś więcej niż kasa i kariera. Coraz bardziej zaczęłam zagłębiać się w duchowość dzięki czemu odnajduję siebie. W jednej z medytacji usłyszałam, że moją misją jest nieść bezwarunkową miłość i szczęście. Jakiś czas temu trafiłam na informacje, że dusze mają swój wiek. Po przeczytaniu tego artykułu jestem niemal pewna, że jestem starą duszą, chociaż mam też wiele cech duszy dojrzałej. Piękne jest dla mnie to, że w końcu zaczynam rozumieć z czego wynikają, niektóre sprzeczności we mnie i łatwiej mi to przyjąć i zaakceptować. UBUNTU ❤️

   Usuń
 2. Chyba zaczynam rozumiec dlaczego nikt mnie nie rozumie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oh tylko czekałam na takie " bystre" wnioski . Prawie każdy chce uchodzić za indywinum " już wiem dlaczego nikt mnie nie rozumie " itp ...Ja jestem 33 ,porozumiewanie się z innymi ludźmi to podstawa ,więc proszę co poniektórych nie pozujcie na kogoś kim nie jesteście . Pozdrawiam

   Usuń
  2. Witaj! Poczułem, że muszę do Ciebie napisać. Rownież jestem 33
   Odezwij się. Stare dusze najlepiej się rozumieją i czują w swoim towarzystwie
   Pozdrawiam ;)

   Usuń
  3. Witaj! Poczułem, że muszę do Ciebie napisać. Rownież jestem 33
   Odezwij się. Stare dusze najlepiej się rozumieją i czują w swoim towarzystwie
   Pozdrawiam ;)

   Usuń
  4. Witaj! Poczułem, że muszę do Ciebie napisać. Rownież jestem 33
   Odezwij się. Stare dusze najlepiej się rozumieją i czują w swoim towarzystwie
   Pozdrawiam ;)

   Usuń
  5. Jak sądzę jestem starą duszą i numerologiczną 11 tką ��

   Usuń
 3. ja tam jestem Stará Duszá i numerologiczna 5 :) fajnie sie to uzupelnia :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja jestem też numerologiczną 5 i starą duszą:)

   Usuń
  2. Moją liczbą życia jest 8 zaś liczbą duszy jest 22.
   "Coś" w tym tekście "jest"; jakbym czytał swój życiorys....
   Dziwne (stanowczo mało powiedziane) rzeczy się dzieją w moim życiu: pragnienia, przemiany, magia, osoby....

   Usuń
 4. zawsze wiedzialam, ze jestem jakas inna i prosze jest 33 :)

  OdpowiedzUsuń
 5. nareszcie wiem dlaczego nikt mnie nie rozumie. Numerologiczna 11

  OdpowiedzUsuń
 6. mało o dzięcecej coś napisane

  OdpowiedzUsuń
 7. 33 niezbyt kobieca i mało emocjonalna... hmm

  OdpowiedzUsuń
 8. Mam pytanie: w ksiazkach numerologicznych twierdzi sie czesto, iz wyzwanie 0 wskazuje stara dusze - co twierdzi na ten temat autorka powyzszego tekstu?

  OdpowiedzUsuń
 9. To wszystko co jest napisane w artykule to prawda, tak właśnie czuję się całe życie. Natomiast skoro dusze ewoluują, to co dzieje się ze starymi duszami potem?

  OdpowiedzUsuń
 10. ze wszystkimi sie zgadzam ja tez jestem 11 :)

  OdpowiedzUsuń
 11. No właśnie. Co się dzieje POTEM ze starymi duszami. bardzo trafne pytanie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. staja sie doskonałoscia poprzez doswiadczenia i nauke i wychodza z kóleczka reinkarnacjii wracaja do domu jak Chrystusa Pozdrawiam 33

   Usuń
  2. Proponuję przeczytać książkę Misja Michel Desmarguet. Kronika Akshy jest potwierdzeniem tego co jest w tej książce.

   Usuń
 12. Jest to jedna z możliwości, czym może być życie. Warto o tym pomyśleć. Uśmiech

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2014/07/doswiadczenie-smierci-i-krolestwo-zycia.html

  OdpowiedzUsuń
 13. Co się dzieje potem, po "śmierci" ? Same dobre rzeczy...
  Zapraszam Was do kolejnego miejsca, w którym doświadczycie niezwyciężonej mocy budzenia świadomości. Warto o tym pomyśleć.

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2014/07/doswiadczenie-smierci-i-krolestwo-zycia.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zadając to pytanie miałem na myśli, co dzieje się ze starą duszą potem, gdy już dojdzie do końca etapu ewolucji. Rozpada się, umiera a z tej energii powstają nowe dusze, czy jest jakiś etap na końcu drogi ewolucji? Ponieważ wszystkie osoby które tu piszą wcześniej czy później się z zetkną.

   Usuń
  2. Krzysztof Zakrzewski, myślę, ze zabawa zaczyna się od nowa, cała droga od duszy najmłodszej do starej :)
   nie może byc nicości, wszystko musi trwać

   Usuń
  3. Świat nie jest wieczny więc i dusze nie mogą trwać w nim wiecznie. Cały kosmos jest jedną wielką harmonią, więc coś tak bezsensownego jak bezustanna przemiana starych dusz w niemowlęce zwyczajnie nie ma sensu i nijak się ma do harmonii wszechrzeczy, bardziej przypominając archetyp piekła, bezcelowości, bezsensu, chaosu i bezcelowego zniszczenia.
   Prawdziwa "stara dusza" nie tylko to rozumie ale i czuje swym jestestwem.
   Wiele pozornie bezsensownych rzeczy ma sens, jednak nie można by tego powiedzieć o wędrówce duszy niczym w kieracie; taka idea jest już odrażająca i przerażająca sama w sobie, a ponieważ światy materialny i duchowy same w sobie takowe nie są to i los dusz takowy być nie może.
   Pozdrawiam,
   Życiowa 8-ka, Duchowa 22-ka

   Usuń
  4. Myślę że harmonia panująca w energiach kosmicznych jest tak szeroką rozległą kwestią że my jako ludzie ograniczeni materialnym umysłem nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Katarzy w XIw zanim inkwizycja kościoła ich nie wybiła, uważali że ziemia jest swoistym piekłem, na którą przychodzą dusze aby zdobywać doświadczenie, jeżeli energia jest wszechrzeczy, to dusza mając niematerialną postać może przemieszczać się w kosmosie z niewyobrażalną szybkością i korzystać z doświadczeń reinkarnacji rodzących się istot na tej czy innej planecie. Wiem wychodzi to poza skalę ludzkiego rozumowania, ale nie można wykluczyć takiej teorii. Wówczas ma to sens że dusza w nieskończoność może ewoluować nabywając swoje doświadczenie.

   Usuń
 14. Dzisiaj dowiedziałem się, że jestem 44 :) Gdybym wiedział o tym jakieś 20 lat temu... ;) Pozdrawiam wszystkie 44-czwórki.

  OdpowiedzUsuń
 15. Jak widac nic w naszym życiu nie dzieje się bez powodu.Jestem zaskoczona trafnością mojeo portretu numerologicznego.Jestem 33.Liczba Duszy 11.Niewiele wiem na ten temat,szukam i staram sie zrozumieć moje życie.Dlaczego właśnie tak?Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 16. Jeśli chodzi o numerologię tą to daje mi mało odpowiedzi. Mam numerologię chaldejską. Inny system. Wynika z niego że suma 2 imienia to 22. Droga życia suma miesiąca i dnia to 33 (11+22=33) Suma imion i nazwiska daje mi ! 44!!! Tak dotrwałem do końca. Opis starej duszy pasuje w 100%. Mam 28 lat czasami jak dziecko ale pewne rzeczy po prostu wiem lub mało mnie interesują ;)

  OdpowiedzUsuń
 17. Czy jest możliwe by być starą duszą lecz numerologiczną jedynką?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam to samo pytanie w glowie. Opis idealnie pasuje do mnie, ale numerologicznie tak jak Ty, jestem jedynka.

   Usuń
 18. Witam jestem stara dusza i urodzeniowa 9. Wiele lat temu w swoich wizjach zostalo mi przekazane ze jest to moje ostatnie wcielenie na ziemi, wiec staram sie pozamykac wszystkie sprawy. Widzialam rowniez ogromna mase dusz ktore tak jak ja zakonczyly swoja nauke i przeszly do dalszego etapu . Spokojnie kochani po skonczonych lekcjach na ziemi zadna dusza sie nie rozproszy...;) Widzialam ze dusze ktore zakonczyly edukacje na ziemi szly w inne swiaty. Wiec spokojnie jeszcze wiele przed nami nauki i doswiadczen. Pozdrawiam wszystkich cieplutko tych mlodych jak i starych ;)jessentia@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 19. niesamowity blog...stara jedenastka:m.m.zajdel@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 20. To trafiłam do swoich, 33. w.kacprzak@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 21. :) gonzalezspeedy888@gmail.com - 33

  OdpowiedzUsuń
 22. Zapraszam do siebie:
  http://nadziejadlaciebie.blogspot.com/

  Pozdrawiam w Świetle i Miłości :)
  Agnieszka

  OdpowiedzUsuń
 23. witajcie stare dusze ... :)))) ciekawy i bardzo dobrze obrazujący charakter starych dusz artykuł ... po proawie 40 latach zabawy w astrologię ... mogę powiedzieć ... TO PRAWDA ... A RESZTĘ WYŚPIEWUJĘ NA SWOIM MUZYCZNYM BLOGU ... CEZAREGO STAWSKIEGO ... DZIĘKUJĘ ... AUTOROM ZA TEN ARTYKUŁ ... NAMASTE ... CEZARY ...:))))

  OdpowiedzUsuń
 24. a222222333@gmail.com Andrzej pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 25. Tak artykuł naprawdę dobry. Do tych którzy pytali o to co dzieje się ze Starą Duszą po śmierci odpowiadam - jeżeli czuje potrzebę powrotu tu na ziemie to reinkarnuje jako stara dusza ponownie by dokończyć to czego nie zrobiła za pierwszym razem - jeżeli uzna że tu zakończyła wszystko co miała do zrealizowania podąża wyżej lecz już nie w formie cielesnej. duein0@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam Kochani😃Zapraszam do kontaktu aniak12323@amorki.pl

  OdpowiedzUsuń
 27. A ja czytając ten artykuł analizowałam swoje życie od dzieciństwa po dzień dzisiejszy i wyszło mi ze przeszłam wszystkie etapy poczynając od duszy noworodka do duszy starej Jestem numerologiczna 7 ��

  OdpowiedzUsuń
 28. A ja mam wątpliwość. Moze pomożecie. Moja mama mogła wybrać datę urodzenia dla mnie. Ponieważ nie chciała mieć niedzielnego dziecka wybrała poniedziałek. I tak o to jestem "piątka" zamiast "22". Ale czy rzeczywiście? Ale nie zmienia to jednak postaci rzeczy, ze dusze mam starą.

  OdpowiedzUsuń
 29. Moja liczba to 22. Jaka to jest liczba mistrzowska?

  OdpowiedzUsuń
 30. krystynaolechno@gmail.com; 22. Jaka to jest liczba mistrzowska?

  OdpowiedzUsuń
 31. A ja jestem z przełomu 34 na 35; jednak czuję się wystarczająco starym, by móc dołączyć do Koła Weteranów ! :-)

  OdpowiedzUsuń
 32. A może ktoś założyłby grupę na fejsie?

  OdpowiedzUsuń
 33. Proszę o kontakt 😉 ebrainwasher@gmail.com, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 34. A ja mam liczbę 25 to jaka jestem duszą? Nic już z tego nie rozumiem, z tego co tu piszecie wnioskuje ze nie ma piekła, nieba, czyśća a dusze inkarnuja się w nieskończoność czy to ma sens? Kiedyś musi być zakończenie inkarnacji i co wtedy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jesteś 7 czyli uduchowiona, która dobrze czuje się w samotności. Wiedza, nauka i rozwój duchowy.

   Usuń
 35. Mi wyszło 41, ale najbardziej pasuje do mnie stara dusza. Już wiadomo co znaczy określenie "nadajemy na tych samych falach"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jako 5 numdrologiczna wiedzie Cię ciekawość świata, witaj podróżniku. Odnosnie starej duszy przez numerologów jest określana liczbą wyzwania, jeśli jest zero to stara dusza która przerobiła juz wszystko.

   Usuń
 36. Ja od dawna wiedziałam , że moje życie to jakaś "droga przez mękę".Teraz wszystko się składa w całość.Nigdy nie liczyły się dla mnie sprawy materialne. Już wiem dlaczego.Ja jestem trójką , moja liczba duszy to 33. Mój mąż to 33 również duchowo. Moja córka to 33 ,duchowo 3.Starszy syn 33 , duchowo 5,a młodszy 4 i duchowo 8.Nie mam też ochoty na udawane przyjaźnie i tzw. towarzystwo. Kocham zacisze domowe .

  OdpowiedzUsuń
 37. 33 to moja liczba, Nie wiem co to znaczy, że wszystkie inne charakterystyczne liczby zawsze są wielokrotnością 3.

  OdpowiedzUsuń
 38. Nie rozumiałam tego co się dzieje w moim życiu dopóki nie odkryłam, znaczenia liczby 33.
  LBarbara@neostrada.pl

  OdpowiedzUsuń
 39. Też jestem starą duszą -rowniez 33. Mam boski zywot :)

  OdpowiedzUsuń
 40. A ja sie zastanawialam przez cale zycie, co ze mna jest nie tak i dlaczego nikt mnie nie rozumie ;) Jak to czytalam to az sie poplakalam bo nagle wszystko stalo sie takie jasne i proste.
  11 :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 11 to moze być rownież dualizm jeśli wibruje na poziomie 2. Dużo jeszcze zależy jakie inne liczby pojawiają się w profilu, cykle życia, dzień urodzenia, wyzwanua i punkty zwrotne. Stara dusza oznacza madrość i doświadczenia wcześniej zebrane i pomoc innym. 11 wyznacza trendy, wskazuje kierunek.

   Usuń
 41. Witam wszystkie stare dusze. Tak jak w poście na blogu napisane jest, że stara dusza to ma drogę życia za liczbe podwojna tj. 11 itd. to prawda. Im wiecej w portrecie tym wiecej wcielen, talentow, doswiadczen, madrosci itd. Moge napisac, ze u mnie te liczby wychodza prawie wszedzie gdzie jest to mozliwe... To co dzieje sie w moim zyciu wiele to tlumaczy, bo to istna prawie, ze magia dla wielu niezrozumiala... Otoz z dnia wychodzi 22, z daty 11, imienia pojawia sie 22 z gematrii, nazwiska 33, nr bloku 55, miasta 11, kod ascii imienia i nazwiska 11. Moj ukochany ma prawie to samo i tyle samo i jest moim idealnym uzupelnieniem. Ja wenus, w piatek urodzona, a on mars we wtorek. Tyle ze z dnia 11, ta sama droga zycia 11, z imienia dwie 11, z durgiego imienia 55, ulicy 88, miasta 11... Bardzo mnie dopelnia ale tez czuje podobienstwo. To ma wymiar ogromny. Lacza nas rozne zjawiska, znaki to jest nie do opisania. Nasza historia jest jak z komiksu, znamy sie 10 lat. Juz czulam od poczatku ze to ten i sie jemu oddalam. Do dzisiaj tylko niewiele, spotkan, wiele piszemy, bo musimy jako prawie najstarsze dusze na swiecie dotrzec sie. Jest mi czasami trudno, czuje sie z tym samotna. Wiem co czuje i mysli czasami telepatycznie. Jakie ma demony i anioly. Duzo wiem i mnie przerasta. To dzieje sie samo. To za duzo, aby tutaj o tym pisac.

  OdpowiedzUsuń
 42. 11 zapraszam na mó Instagram: awakening._.art pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 43. witajcie :)
  vasiel@gmail.com 11

  OdpowiedzUsuń
 44. Fajny artykuł, dużo mi rozjaśnił, jestem starą duszą i już wiem dlaczego jestem jaka jestem 😃, pozdrawiam. Numerologiczna 33

  OdpowiedzUsuń
 45. Przykład z obliczaniem drogi życia to dokładnie moja data urodzenia niesamowite 😃

  OdpowiedzUsuń
 46. Wydaje mi się że nie ma sensu tworzyć grupy:stare dusze, bo one nie potrzebują tworzenia grup i przylegania do kogoś. To raczej introwertycy którzy nie mają problemu odnaleźć się grupie ale lubią swoją samotność bo to czas na przemyślenia i odpoczynek który jest dla nich bardzo ważny. Ludzie raczej do nich się przyklejają niż oni do ludzi. Wychodzi mi że jestem starą duszą ale jeszcze nie do końca się odnalazłam i na razie moja ścieżka jest samotna. Tzn zycie jakos to tak uklada ze sama sobie wszystko muszę w głowie poukładać bo na cudzych doświadczeniach sie na da bo to nie ja. Cały czas tracę coś I zostawiam za sobą. Miejsca i ludzi. To jest oczyszczające i wiem że sama to zrobiłam bez pomocy i porad. Tylko intuicja, szeroki pogląd i zaufanie do wszechświata że wszystko będzie dobrze i za rok będziemy się z tego śmiali��

  OdpowiedzUsuń
 47. A czy jest możliwe że przechodzę w trakcie życia z duszy dorosłej w starą? Bardzo pasują do mnie oba opisy chociaż wyszła mi cyfra 31. Zaznaczę jeszcze (bo intuicja mi mówi) że mam 31 lat i inny światopogląd po krótkiej depresji.

  OdpowiedzUsuń
 48. Chyba też mam coś z tym wspólnego.

  OdpowiedzUsuń
 49. coś mi się nie zgadza numerologicznie jestem 3 a jestem starą duszą natomiast moja siostra jest 33 i jest duszą młodą jak to ogarnąć

  OdpowiedzUsuń
 50. p.pupiec@wp.pl 33

  OdpowiedzUsuń
 51. Nie wiem czy jestem starą duszą,czy duszą dziecka,ale faktem jest że moja rodzina to liczby mistrzowskie.Mój mąż 11,ja 11,córka 33,moja mama 22,to dziwne ale ekscytujące przebywać wśród mistrzów :) równie zastanawiające jest to,że tu trafiłam.Witajcie....

  OdpowiedzUsuń
 52. technicznapierdola@gmail.com , powinniśmy zrobić zlot:-)

  OdpowiedzUsuń
 53. Moja liczba 33 a z dopasowania wychodzi mi raczej na dusze dojrzałą ze względów na emocje jakie mną targają. Lecz jest jeszcze we mnie, jak w tej reklamie, dziecięca radość;) Na FB jest grupa: Numerologiczne liczby mistrzowskie 11, 22, 33, 44, 55 NUMEROLOGIA

  OdpowiedzUsuń
 54. Czytam te wszystkie komentarze i mimo, że wg numerologii moja liczba to 30 jestem na etapie między dojrzałą i starą duszą. Liczba mojej córki to 21, a wykazuje bardzo widoczne cechy duszy dojrzałej. Ja mam 37lat, córka 12. Jestem dumna, że mogę jej przekazać odczuwanie świata nawet jeśli to ma być moja ostatnia inkarnacja (a szkoda). Nie jestem do końca przekonana co do faktu zanikania starych dusz. Czuję wewnętrznie, że po tym życiu mam wybór czy nadal być czy już odpocząć. A mimo to jest we mnie strach, jakby świadomość wewnętrzna, że już tego świata więcej nie zobaczę dlatego chłonę i zapamiętuję ponad normę.

  Nie miałam ochoty się udzielać, ale komentuję jedynie po to by Wam uzmysłowić, że mądrość duszy ma gdzieś numerologię bo ma świadomość, że ma ona znikomy wpływ na rozwój i losy, a jest jedynie ciekawostką jak astrologia. Niby coś jest na rzeczy ale jak każda dziedzina numerologia pełni funkcję duchowego przewodnika. Dla mnie nie ma różnicy czy wierzysz w Boga czy w UFO czy w Los przypisany w numerologii czy gwiazdach. Nadal jest to wiara w coś. Zagubione młode dusze potrzebują w coś wierzyć by obierać cele. Dojrzała i stara dusza nie potrzebuje wiary by egzystować. Szanuję wiarę innych ale mi jest zbędna do odbierania kierunków czy poznania świata... A osoby uważające się za stare dusze szukające tu poprzez tworzenie grup kontaktów czeka jeszcze wiele wcieleń nim dostrzeżecie, że nie jest Wam to do niczego potrzebne. Wtedy osiągnięcie poziom starej duszy. Teraz nimi jeszcze nie jesteście. Przeczycie sami swoim założeniom nawet po przeczytaniu tego artykułu. A artykuł bardzo ładnie i wnikliwie napisany. Mimo, że w oparciu o numerologię jest w nim dużo mądrości związanej z duchowym rozwojem. Pozdrawiam autora.

  OdpowiedzUsuń
 55. Też jestem starą duszą, - 33
  Nie jest łatwo.

  OdpowiedzUsuń
 56. 33 i wszystko jasne.. .
  Ciągle wydawało mi się, że jestem inna.
  Od dawna lubiłam książki o rzeczach paranormalnych czy artykuły związane z duchowoscia.
  Nie lubię za bardzo towarzystwa ludzi, no może na chwilę,chętnie uciekam do lasu, i tam czuje sie najlepiej! ! ! Natura, ta energia ⚡
  Często też rozmyślam o tym, ze jeśli jest inny świat, to tutaj wracać nie chce, za dużo tu bólu, cierpienia, zła.
  Dlatego karme trzeba odpracować i uciekać!������

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 27.03.1974 rok = 33.
   33 pozdrawia 33.
   fajnie ze są jeszcze ludzie podobnie myślący ...

   Usuń
  2. Również pozdrawiam :) <3

   Usuń
 57. No dobrze a co jeżeli moja Droga Życia to 39?

  OdpowiedzUsuń
 58. A co w przypadku, jeśli wyjdzie 33 a dusza zachowuje się jakby była duszą młodą? Jest wogóle możliwe?

  OdpowiedzUsuń
 59. Moim zdaniem stare dusze to również te z długami karmicznymi w numerologii. Gdyby były młodziutkie nie zdążyłyby zgromadzić tyle długu.Dzięki bo widze zporo powielania mitów.

  OdpowiedzUsuń
 60. Witajcie..
  Jestem mistrzowską 22 prawdopodobnie i Ja jestem starą duszą
  Mój e-mail : sania16102016@gmail.com
  Chętnie porozmawiam

  OdpowiedzUsuń
 61. Slava wielkiej polsce!
  jestem stara mistrzowska 33 i pomyslalem sobie ze napisze z ciekawosci, zobaczymy co mi los przyniesie haha :D
  Jeżeli ktoś z was ma łeb do historii, pra historii, religii, duchowosci i chcialaby przekazać pewna konkretna wiedze innym, chciałaby się w pewnym sensie do czegoś przydać/ coś ździałać że tak powiem to niech napisze dlatego że jestem w trakcie pisania bardzo czasochłonnej i ambitnej ksiazki dlatego nie powiem, pomoc byłaby mile widziana juz nie wspominajac o porozmawianiu z kims kto mysli podobnie a nuz cos ciekawego by z tego wyszlo :) sami bardzo dobrze wiecie jak wiele potrafi nam dać druga osoba która okaże nam zrozumienie czy po prostu ciekawa rozmowe a widze ze nastroje są tutaj różne rozniste to też może bym komus pomogl :)

  OdpowiedzUsuń
 62. Wg nieżyjącej już znanej numerolożki Gladys Lobos starą duszą jest osoba, która ma wyzwanie 0. Liczby mistrzowskie pojawiają się równiez w punktach zwrotnych i mają ogromne znaczenie.

  OdpowiedzUsuń
 63. Liczby mistrzowskie bardzo często wibrują na niższych wibracjach bo w ciagu zycia doczesnego nie weszły na odpowiedni poziom energetyczny i rozwoju. I tak 33 najczęściej wibruje jak 6, 22 jak 4, 11 jak 2. 20 lat temu Natalia Czarnecka, numerolożka pisała że zmieni się energetyka i liczby nabiorą innego znaczenia. Wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje. Co numerolog to interoretacja dlatego nie przywiązujmy się tak do tego, że tylko mistrzowskie liczby to stare dusze, najmadrzejsze ect.

  OdpowiedzUsuń
 64. Cześć. Jestem numerologiczą 11,klasyczną,o idealistycznym podejściu do życia i ludzi.Przez łatwowierność i naiwność ,podałam w rozliczne kłopoty.Uległam manipulacją i knowanią.Myslę,że moje wibracje ,spadły do 2.Rozpoczęłam już pracę nad sobą,aby wrócić do poprzedniego stanu.Serdecznie pozdrawiam wszystkich,którzy są na podobnym etapie.Trzymam kciuki,a tych,którzy zakończyli podobną przemianę,proszę o podzielenie się swoimi przemyśleniami.Wielkie dzięki.

  OdpowiedzUsuń
 65. Nie nam pewności czy jestem starą duszą.Numerol jestem 5 ale od zawsze czuję że płynę pod prąd, a oddalenie od dzieci, rodziny mnie przeraża Nie nawidze nowoczesnych technologii, nawet tel traktuje jak zło konieczne

  OdpowiedzUsuń
 66. Nie popadajcie w samozachwyt. Nie spadliście z nieba , nie jesteście tu przypadkiem , przed wieloma jeszcze długa droga. Jesteście tu po to by wspierać i uświadamiać innych ale tylko jeśli poszliście w stronę światła , bo pamiętajcie , że są tacy , którzy obierają prostszą drogę mroku. Jesteście tu po to aby Iskra wyszła z Polski , zmaterializowała się...to już ten czas

  Wielokrotna Siódemka

  OdpowiedzUsuń