środa, 14 stycznia 2015

Książę Jerzy z Cambridge (GEORGE ALEXANDER LOUIS) - Portret Numerologiczny

Książę Jerzy z Cambridge, GEORGE ALEXANDER LOUIS, Portret NumerologicznyNumerologia jest świetnym narzędziem do uzyskania wglądu w nasze życie, jego cel, a także w naszą osobowość i potencjał. Wiedzę numerologiczną można wykorzystać do przewidywania charakteru nowo narodzonego dziecka.  Warto zatem przyjrzeć się królewskiemu potomkowi - Księciu Jerzemu, który jest trzeci w kolejności do tronu, zaraz za swoim dziadkiem - księciem Karolem oraz ojcem - księciem Williamem. Co dla niego przynosi przyszłość?


Książę GEORGE ALEXANDER LOUIS MOUNTBATTEN-WINDSOR urodził się 22 lipca 2013 roku, zatem po zsumowaniu otrzymamy Drogę Życia o wibracji 8 (2+2+7+2+0+1+3 = 17  1+7=8).


  5  6      5  1   5    1      5       6 39       63         1      5        9        6
GEORGE ALEXANDER LOUIS MOUNTBATTEN-WINDSOR
7      9 7       3    6    54   9  3       1  4       5 22    22   5   5   54 1    9

Liczba Duszy 4
Liczba Ekspresji 1
Cele Życiowe 5

W obliczeniach numerologicznych z imienia i nazwiska nie uwzględniamy tytułów "His Royal Highness" czy "of Cambridge".

Droga Życia 8 - Przywódca

8 jest liczbą władzy, siły, pieniędzy, ambicji, statusu, pozycji oraz sukcesu. To idealna liczba dla przyszłego króla! Dzięki silnej i władczej ósemce, George może być potężnym, zdyscyplinowanym i ambitnym przywódcą. Ósemkę daje siłę psychiczną i fizyczną, charakteryzuje ją pracowitość, wrodzone poczucie sprawiedliwości i konsekwentne dążenie do zrealizowania wyznaczonych celów. Z trudnością mówi o uczuciach, a w życiu kieruje się przede wszystkim logiką. Jest to liczba mocna i charyzmatyczna, przez otoczenie książę może być postrzegana jako zdystansowany i chłodny. Potrafi rozwiązywać problemy, które dla innych wydają się być nie do przejścia, lubi pomagać innym. Jako numerologiczna ósemka może realizować się w polityce, wojsku, a także służbie państwu (zwłaszcza, że jego drugi cykl to mistrzowska 22). Książę będzie bardzo świadomy swojej pozycji w hierarchii społecznej, a także będzie dobrze się czuł jako przywódca i autorytet. Jako ósemka z Drogi Życia i 22 z Cyklu Produktywnego będzie zainteresowany pieniędzmi, władzą, nieruchomościami.


No cóż, tyle teoria. Warto zauważyć, że George nie posiada w imionach i nazwiskach literek H, Q, Z, (czyli brak 8), co oznacza, że realizacja Drogi Życia o wibracji 8 będzie utrudniona i może przejąć negatywne aspekty tej liczby. (Więcej na ten temat na kocu wpisu.)

A jak realizuje się negatywna 8?
Ósemka, która realizuje się w negatywny sposób może za wszelką cenę dążyć do zdobycia bogactwa, a pieniądze staną się jej głównym celem. Może być twarda, okrutna i bezkompromisowa, wymagać od innych rzeczy niemożliwych do spełnienia, tyranizować, rządzić innymi. Będzie stresować bliskich, a także wprowadzać atmosferę nieufności, zazdrości oraz braku tolerancji dla odmienności. Powinna szanować innych, odnaleźć swoją tożsamość. W sferze finansowej ósemki są wciąż niezaspokojone i nigdy nie mają dosyć, natomiast ich apetyt rośnie w miarę jedzenia, co prowadzi do frustracji. Muszą wciąż pamiętać o tym, że pieniądze to jedynie środek do celu, a nie cel. Jej potrzeby materialne mogą ją zaprowadzić w ślepy zaułek.

Więcej o numerologicznej 8 przeczytasz TUTAJ.


Cykl 22

Liczba 22 jest liczbą mistrzowską. W rodzinie królewskiej mistrzowskie liczby jak 11 i 22 pojawiają się dość często. Zmarła w 2002 roku Królowa Matka była numerologiczną 22, natomiast Książę Karol oraz Książę William są numerologicznymi, mistrzowskimi 11.

Liczba 22 modyfikuje nieco jego drogę życia, choć podobnie jak 8 przynależy do świata materii i oznacza realizację w tym właśnie zakresie. Warto wspomnieć, że będzie ona oddziaływała dopiero w dorosłym życiu George'a, po ukończeniu 28 roku życia, czyli od 1 października 2041 roku.

Pojawiająca się w dacie urodzenia 22 oznacza olbrzymi potencjał, który należy właściwie wykorzystać, w tym przypadku - dla dobra wszystkich poddanych. Liczby mistrzowskie, które pojawiają się w dacie urodzenia oznaczają dusze, które mają zdolność do osiągnięcia czegoś wielkiego w swoim życiu. Potencjał ten nie zawsze jest możliwy do zrealizowania, jednak w tym przypadku możliwe jest jego osiągnięcie. Liczba 22 oznacza przywódcę, budowniczego, który tworzy lepszy świat dla innych ludzi.

Książę George, który sam dorasta w bogactwie, zapewne kiedy dorośnie będzie chciał przyczynić się do poprawy sytuacji swojego narodu. 8 z Drogi Życia oraz 22 w drugim cyklu sprawiają, że książę będzie miał olbrzymie możliwości, które pozwolą mu na wyznaczenie, a następnie zrealizowanie ambitnych planów dla siebie, a przede wszystkim dla swojego narodu i kraju. Potrafi przewodzić dużej grupie ludzi, jest dynamiczny, zorganizowany, ambitny, skupiony, ma silną wolę oraz jest zdeterminowany. Jest w stanie przewidzieć sytuacje, które dopiero będą miały miejsce.

Jednak liczba 22 nie zawsze się realizuje, nie każdy jest w stanie wznieść się na poziom tej wibracji. Osoby z 22 obarczone zostały wielką odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, w którym żyją. Jeśli sprostają temu wyzwaniu, zasłużą sobie na pamięć i głęboką wdzięczność potomków. Będą miały możliwość zrealizować bardzo ambitne i odpowiedzialne zadania, kierować wielkimi przedsiębiorstwami, partią polityczną, a nawet zasiadać w rządzie. Mogą też wybrać prostszą drogę i realizować się jako 4, powinny wówczas ograniczyć się do spełniania roli uczciwych, pracowitych i odpowiedzialnych ludzi, wypełniających sumiennie swoje obowiązki. Niektórzy uważają, że przez większość ludzi urodzonych 22 dnia liczba ta realizuje się na poziomi 4.

lekcja: działać, tworzyć na rzecz wspólnych ideałów, w celu polepszenia bytu grup ludzi, misja specjalna w obecnym życiu i obowiązek przestrzegania praw
negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację, zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. Okres wymagający wielkiego wysiłku, wytężonej pracy, zużywający duże zasoby energii

Pierwszy szczyt 2/11

Koleją ciekawą kwestią jest to, że książę do 28 roku życia znajduje się w pierwszym szczycie o wibracji 11. Wskazuje to na możliwość uzyskania głębszego poziom zrozumienia oraz świadomości samego siebie, innych, duchowości i świata. W życiu dziecka większe znaczenie będą miały kobiety (matki, babki lub innej wychowującej dziecko kobiety). Ojciec nie będzie odgrywał aż tak wielkiej roli w pierwszych latach życia. Będą pojawiać się sytuacje, które uczą sztuki dialogu. Pojawi się przewrażliwienie, konieczność podporządkowania się otoczeniu. Należy zadbać o równowagę emocjonalną i systematyczność w działaniu. 11 zwykle realizuje się jako wibracja 2.

Drugi szczyt o wibracji 1, pod wpływem którego książę znajdzie się od 28 do 37 roku życia, przyniesie nowe okazje, nowe początki oraz odnowę. 1 oznacza nowy styl życia, dużą aktywność i możliwość realizacji własnych pomysłów.

Cykl  7

Pierwszy cykl o wibracji 7, który trwać będzie do końca września 2041 roku oznacza, że dzieciństwo będzie naznaczone rozwojem wewnętrznym, duchowym. Dziecko będzie wrażliwe (zwłaszcza, że w pierwszym szczycie o wibracji 2/11), wnikliwe i mające zdolność do logicznego myślenia oraz metodycznego działania, a jednocześnie charakteryzujące się wysokim rozwojem intuicji. Będzie dzieckiem inteligentnym, zdolnym i chętnym do nauki oraz zdobywania wiedzy. Będzie spoglądać na życie bardziej wnikliwie niż jego rówieśnicy. Posiadał będzie wewnętrzny przymus niezależności, konieczności doświadczania na swój własny sposób. Sposób bycia introwertyczny, dyskretny, marzycielski, a nawet tajemniczy. Czasami może szukać samotności, albo będzie mu towarzyszyć takie poczucie. Może być nierozumiany przez otoczenie, mieć wątpliwości co do wyboru kierunku drogi życiowej. W przypadku negatywnej realizacji 7 oznacza brak opieki rodziców bądź odwrotnie - nadopiekuńczość.

Rodzice powinni pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie, opuszczenia swej skorupki, porozumiewania się z otoczeniem (zwłaszcza, że ma 3 w pierwszym wyzwaniu). Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie, tzn. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania, równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności.

Liczba duszy - 4

Liczba duszy mówi o najbardziej skrytych pragnieniach, które są niewidoczne dla otoczenia. Samogłoski zawarte w imionach i nazwiskach sumują się do liczby 4. Osoby o tej liczbie duszy są zazwyczaj poważne i kierują się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Mają potrzebę porządku, stabilizacji, równowagi. Wierzą w sprawiedliwość i chcą tworzyć lepszy świat. Zanim podejmą jakąkolwiek decyzję, długo zastanawiają się nad ich konsekwencjami. Są wierne, uczciwe, zdyscyplinowane, praktyczne, wytrwałe i pracowite, dlatego prawie zawsze udaje się im zrealizować swoje plany. W wykonywanej przez siebie pracy są systematyczne oraz dokładne. W życiu są realistami, którzy trzeźwo patrzą na otaczającą rzeczywistość. Negatywnie realizująca się 4 może być ograniczona, nazbyt konserwatywna i uparta. Może nie dopuszczać do siebie cudzych racji i nic nie będzie w stanie jej przekonać. Pojawiająca się w Życiu Wewnętrznym liczba 4 mówi także o tym, że taka osoba jest małomówna, nieśmiała i skryta. Ciężko będzie odgadnąć prawdziwe myśli młodego księcia. Czwórka w Liczbie Duszy wzmacnia materialistyczne i praktyczne nastawienie do świata (w końcu 8 z Drogi Życia i 4/22 w Cyklu Produktywnym). Dodatkowo liczba 4 wzmocniona będzie przez pierwsze wyzwanie o wibracji 3, a także pierwszy cykl 7. Jednak na zewnątrz książę postrzegany będzie nieco inaczej, a wszystko za sprawą 1 w ekspresji zewnętrznej...

Ekspresja zewnętrzna - 1

Liczba ekspresji zewnętrznej informuje o tym, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Suma spółgłosek w imionach i nazwiskach księcia George'a daje liczbę 1. Liczba ta powoduje, że opisana wyżej liczba życia wewnętrznego jest nieco bardziej pozytywna niż wynikałoby to z opisu 4. Osoby posiadające 1 w ekspresji zewnętrznej postrzegane są przez otoczenie jako pionierzy, indywidualiści, osoby niezależne i dynamiczne. Są pełne entuzjazmu i z radością podchodzą do realizacji nowych pomysłów i przedsięwzięć. Są twórcze, pomysłowe, oryginalne i mają dużą wyobraźnię.

Czasami jednak mogą wydawać się zapatrzone w siebie, egocentryczne. Sprawiają wrażenie zainteresowanych sobą, chcą być ważne i lubią wyróżniać się z tłumu. Zatem pod adresem księcia mogą pojawiać się zarzuty dążenia do realizacji swoich prywatnych celów czy bycia zarozumiałym. Książę z jednej strony będzie wzbudzać podziw, a z drugiej - zazdrość.

4 i 1

Połączenie 4 w dążeniach duszy oraz 1 w ekspresji zewnętrznej powoduje sprzeczność. Z jednej strony jest się postrzeganym na zewnątrz jako osoba niezależna, odważna, a nawet zuchwała, a wewnątrz jest się skrytym, nieśmiałym, powściągliwym, dążącym do spokoju. Liczba duszy o wibracji 4 powoduje rozwagę, dzięki temu podejmowane działania są przemyślane i racjonalne. Jeśli księciu kiedykolwiek przyjdzie zasiąść na tronie i konieczne będzie podejmowanie szybkich decyzji, to może przyjść mu to z trudem. Wewnętrzne lęki mogą doprowadzić do paraliżu, choć silna Droga Życia o wibracji 8 zapewne zniweluje te cechy.

Cele życiowe

Suma liczb oznaczających Życie Wewnętrzne i Ekspresję Zewnętrzną wskazuje Cele Życiowe oraz rolę, jaką dana osoba odgrywa lub powinna odegrać w społeczeństwie. Liczba ta jest siłą napędową naszych czynów, wskazuje na motywację.

Imię i nazwisko księcia GEORGE ALEXANDER LOUIS MOUNTBATTEN-WINDSOR sumuje się do liczby 5, co oznacza, że będzie człowiekiem kochającym wolność i przygody. Liczba 5 to liczba wolności osobistej i zmiany. To najbardziej dynamiczna, niespokojna, zmienna i niecierpliwa spośród wszystkich wibracji. Osoba posiadająca tę liczbę w Celach Życia musi czuć się wolna; pragnie życia aktywnego, obfitującego w przygody, niespodzianki i silne podniety. Będzie musiał nieco poskromić swój gwałtowny charakter i znaleźć spokój. Może się to okazać niemałym wyzwaniem, gdyż nudzić się będzie on w monotonnej pracy, a codzienna rutyna to coś, czego nie znosi. Konieczne będzie odnalezienie zajęcia, które będzie dopasowane do osobowości osoby z 5 w Celach Życia.

Cel życiowy w tym przypadku oznacza wolność tworzenia. Osoby z tą liczbą pragną intensywnego, pełnego przygód życia, które pozbawione będzie rutyny. Być może książę będzie chciał uwolnić się od ograniczeń wynikających z bycia członkiem rodziny królewskiej, na pewno jednak pewne obostrzenia będą go uwierać. Będzie ciekawy świata, obcych kultur i zwyczajów, będzie chciał spotykać nowych ludzi i poznawać ich zwyczaje oraz sposób życia. W przypadku księcia George'a cel życiowy będzie dodatkowo podkreślony przez nadmiar liczby 5 w imionach i nazwiskach.

Nadmiar liczby 5 w imionach i nazwiskach

W portrecie numerologicznym księcia liczba 5 występuje aż 10 razy. Nadmiar tej liczby oznacza wieczny niepokój, odwagę, zuchwałość, potrzebę zmian, lotny umysł, błyskotliwość, oryginalne pomysły. Osoba z dużą liczbą 5 charakteryzuje się wiecznym niepokojem, nieustanną potrzebą ruchu, wolności, zmian. To osoba ze skłonnością do podejmowania ryzyka, przygód. Lubi używać życia, może ją wciągnąć hazard, alkohol lub narkotyki. W stresujących sytuacjach bywa impulsywna, agresywna lub nerwowa. Jest indywidualistą, który dba o swoją wolność i walczy o zachowanie swojej przestrzeni życiowej. Powinna pracować nad gwałtownych charakterem i niecierpliwością.

Brak 8 w imionach i nazwiskach

Jednym z największych problemów w portrecie numerologicznym jest brak jakiejś liczby w imieniu i nazwisku, tak jak w tym przypadku - 8, podczas gdy jest się 8 z Liczby Drogi Życia. Brak liczby 8 oznacza lekcje wartości materialnych, władzy, pieniędzy. Wibracja ta kojarzy się także z mistycyzmem oraz ojcostwem. Mówi ona o ludziach, którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą, lub o tych, którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot. Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. Jeśli w imieniu i nazwisku nie występuje litery H, Q, Z, które mają wibrację 8, oznacza to konieczność zrozumieniu rzeczywistej roli i wartości pieniądza. Należy nauczyć, że pieniądze nie są celem samym w sobie, nie są też czymś nieczystym, są jedynie środkiem wymiany. Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku, lub też poprzez roztrwonienie majątku, który utracony zostanie z równą łatwością, z jaką został zdobyty. Osoba pozbawiona wibracji 8 może być albo niezdecydowana, albo podejmować pochopne decyzje. Oznacza lekkomyślność w kwestiach finansowych, rozrzutność, a także życie wyłącznie dla pieniędzy. Wewnętrzne lęki mogą zahamować rozwój duchowy.

Wyzwania

WYZWANIE pierwsze wtórne 3 (trwa do połowy życia)
Pierwszym wyzwaniem, które trwać będzie mniej więcej przez okres dzieciństwa i młodości będzie nauka gospodarowania energią. Może przynieść rozproszenie, skrytość, skrępowanie, kiedy przychodzi do przedstawienia swoich pomysłów i poglądów, nieumiejętność wyrażania emocji, wszelkie problemy w komunikacji, czyli albo gadulstwo, albo zamknięcie się w sobie. Wewnętrzne zahamowania utrudnią poprawną komunikację z otoczeniem. 3 w wyzwaniu przynosi nieumiejętność wykorzystania swoich talentów i zdolności. Należy otworzyć się i okazać zainteresowanie innym ludziom.

WYZWANIE Główne 1 (trwa przez całe życie)
Oznacza konieczność odkrywania własnej indywidualności, samopoznanie, wykazanie się inicjatywą i przedsiębiorczością. Samodzielny rozwój staje się problemem, który należy pokonać. Niekiedy pojawiają się kłopoty z dyscypliną wewnętrzną. Czasami pojawia się chęć dominacji, władzy, zwłaszcza, jeśli w portrecie dominuje liczba 1. lekcją jest nauka panowania nad sobą, swoim życiem, wykazanie się inicjatywą.

Podsumowania


mamy księcia, który teoretycznie powinien być wspaniałym królem i liderem. Droga życia o wibracji 8 mówi, że będzie on odważny i niezależny, a przy tym wrażliwy i delikatny. Jednak przy analizie należy uwzględnić brak 8 w imionach i nazwiskach, przez co spotka na swojej ścieżce trudności w realizowaniu Drogi życia o wibracji 8. Można to porównać do żołnierza, który wybiera się na wojnę, jednak nie jest wyposażony w niezbędną mu broń. Zatem pomimo, że jest żołnierzem, nie zrealizuje swojego celu - walki, a następnie wygranej.

Silnie zaznaczona 5 (występuje aż 10 razy!), słabiej 7 (jedynie 2 razy), ale największym problemem jest jednak brak 8 w imionach i nazwiskach (czyli brak liter HQZ).

Księcia charakteryzować będzie małomówność i tajemniczość - wyraża się w liczbie 4 w Dążeniach Duszy, 3 w pierwszym wyzwaniu, pierwszym cyklu o wibracji 7 oraz pierwszym szczycie o wibracji 2, który będzie pogłębiać problem. Sytuacja odmieni się nieco, kiedy w wieku 28 lat wejdzie w drugi szczy o wibracji 1 oraz drugi cykl o wibracji 4/22 (z mistrzowskim potencjałem). Jednak nigdy nie będzie wiadome o czym myśli, będzie to tajemniczy król. Liczba 4 w Dążeniach duszy i drugim cyklu oznacza wytrwałość, ambicję oraz zdeterminowanie. Z pewnością uda mu się zrealizować pomysły, dzięki którym pozostanie niezapomnianym królem.

Materialistyczne liczby jak 8 w Drodze Życia, 4 w Dążeniach Duszy i 4/22 w drugim cyklu oraz artystyczna 5 w Celach Życia powodują, że książę może być nieprzewidywalny. Raz spokojny, poukładany, innym razem wybuchowy i rozdrażniony.

Zmiana numerologiczna

W tym przypadku dodanie kolejnego imienia jest koniecznością. Przede wszystkim po to, aby uzupełnić brak litery H, Q, Z. Ich brak przyczyni się do powstanie problemów w realizacji Drogi Życiowej. Dodatkowo kolejne imię spowodowałoby zmianę wibracji imiennych na bardziej korzystne, takich, które będą wspierać przyszłego króla, a nie utrudniać mu realizację drogi, jak ma to miejsce w przypadku liczby 5 w Celach Życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz