sobota, 3 sierpnia 2019

Liczby mistrzowskie 11, 22, 33, 44 - co właściwie oznaczają? | Numerologia partnerska

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska
Z pewnością spotkałeś się już z pojęciem liczby mistrzowskiej. W numerologii liczby 11, 22, 33, 44 uznajemy za mistrzowskie wibracje. Jeśli pojawiają się w portrecie numerologicznym, to nie sumujemy ich do wibracji podstawowej (czyli 2, 4, 6, 8). Jak właściwie wyliczyć liczbę mistrzowską? Co one oznaczają? Czy jeśli pojawiają się w naszym portrecie numerologicznym, sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi?Co oznacza nazwa "liczby mistrzowskie"?

Liczby mistrzowskie to z jednej strony wysokie, a z drugiej bardzo subtelne wibracje. Charakteryzują się wysoką energią i osoby, które mają w swoim portrecie numerologicznym liczby mistrzowskie mają dostęp do wyższego poziomu świadomości. Mówi się, że są to tzw. stare dusze, które nabyły już doświadczenia oraz wiedzę w poprzednich wcieleniach, w których często zajmowały się duchowością. Stare dusze przychodzą tu ponownie, by swą wiedzą dzielić się z ludzkością. Wiedza ta związana jest z medycyną, religią, rozwojem duchowym, polityką, badaniami naukowymi itp. Zazwyczaj rozumieją i wiedzą, że prawdziwym celem w życiu ludzkim jest rozwijanie swojego wnętrza i bezinteresownie niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Mają wspaniały dar przewodzenia innym ludziom na drodze duchowej i często posiadają naturalną charyzmę.Są chronione przez Boską Naturę. Zwykle prowadzą życie czyste, proste i wzniosłe, choć często ukryte. Lubią rozwijać się duchowo, aby dążyć do doskonałości, są bardziej zaawansowane duchowo niż przeciętni ludzie i we właściwym czasie i miejscu ujawniają to lub pozostawiają po sobie trwałe i pozytywne skutki swojego postępowania.

Oznaczają nie tylko piękne i wzniosłe cechy, ale również potężną i niszczycielską siłę, która  jest w stanie doprowadzić do samounicestwienia, czy obłędu i przejawiać się na przykład okrucieństwem wobec ludzi, bezwzględnością, chorobliwą zazdrością, czy mściwością.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Skąd się biorą liczby mistrzowskie i jak je obliczyć?

Najważniejszą liczbą w naszym portrecie jest Liczba Drogi Życia, na którą składają się cyfry z daty urodzenia (np. 9.08.1985, czyli 9+8+1+9+8+3= 38= 3+8= 11 (po zredukowaniu czyli 1+1=2 jedenastka może być dwójką).Podobnie z liczbami 22 (po zredukowaniu 4), 44 (po zredukowaniu 8), 33 (po zredukowaniu 6).
Warto przy tym zauważyć, że obliczamy na dwa sposoby: horyzontalny i wertykalny, i za każdym razem poszukujemy wibracji mistrzowskiej.

np. 1.08.1984 r.
1984
    08
    01
1993

1+9+9+3= 22

Oprócz Liczby Drogi Życia należy zwrócić uwagę na cykle, czyli dzień urodzenia (11 i 22) oraz miesiąc (listopad), a także Dążenia duszy, Aspekt zewnętrzny osobowości oraz Liczbę ekspresji. Jednak największe znaczenie maja kolejno: droga życia, dzień urodzenia, ponieważ świadczą o nas samych, o naszych zdolnościach oraz potencjałach.

Liczby mistrzowskie - charakterystyka

Osoba z liczbami mistrzowskimi w portrecie stoi na wyższym szczeblu ewolucji duchowej, niż inni ludzie, głównie ze względu na to, że jej dusza przeszła przez większą ilość doświadczeń. Posiada ona większą świadomość, wysoko rozwiniętą duchowość, dzięki czemu rozumie ona, że prawdziwym celem w życiu każdego człowieka jest dążenie do doskonałości, a także pomoc bliźnim.

Osoby znajdujące się pod wpływem wibracji mistrzowskich posiadają dobrze rozwiniętą intuicję, wiedzą co jest dobre, a co nie, mają zdolność do wychwycenie "esencji", praw, którymi rządzi się wszechświat. Są duchowymi mistrzami, oświeconymi osobami, których zadaniem jest wskazywanie innym ścieżki, którą powinni podążać, aby zrozumieć istotę i sens istnienia, a także osiągnąć wewnętrzną doskonałość. Znając swoją wibrację, jesteśmy w stanie określić kierunek, w którym zmierzamy, jak mamy się rozwijać, jaką pracę wykonać, aby osiągnąć spełnienie w życiu. Wówczas będziemy rozwijać siebie, oraz pomagać w rozwoju innych.

Osoby, które znajdują się pod wpływem liczb mistrzowskich ciężko nie zauważyć, zwłaszcza numerologicznych 11. Stają się przywódcami duchowymi, którzy wskazują innym drogę, obdarzeni są wiedzą, mądrością oraz siłą. Często zostają docenieni, zyskują uznanie, sławę oraz najwyższe zaszczyty.

Wibracje mistrzowskie niosą ze sobą konieczność etycznego postępowania, który w znaczący sposób przekracza normy, które obowiązują wśród liczb podstawowych. Jednak osoba urodzona pod wpływem liczby mistrzowskiej nie musi podejmować się wypełnienia tak ambitnego zadania i może wybrać drogę życia 2 zamiast 11, czy 6 zamiast 33.

Osoby mające kilka liczb mistrzowskich na swej karcie zawsze są bardziej uduchowione, posiadają dużo charyzmy oraz magnetyzmu. Niekiedy te osoby muszą przeżyć załamanie, dotknąć dna, by podnieść się i odrodzić się jak Feniks z popiołów. Bardzo często zdarza się, że takie osoby czyją swoją inność, nie rozumieją jej, ani nie ujawniają.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska


Jeśli jednak podejmie się tego niełatwego zadania, to poprzez swoje działania będzie wyróżniać się z tłumu. Bo opisy liczb mistrzowskich odnoszą się do osób, które realizują swoją misję ukazania ścieżki drogi duchowej i doskonalenia się. Droga takich osób będzie trudniejsza, gdyż oznacza walkę nie tylko z samym sobą, ale z przeciwnościami, dylematami moralnymi, problemami (często materialnymi), samotnością oraz niezrozumieniem. W życiu nie mają lekko. Muszą poddawać się ciągłej samokontroli, i dyscyplinie wewnętrznej. Mają one jednak szansę na to, aby stać się osobami nieprzeciętymi, utalentowanymi i wybitnymi, a przede wszystkim przyczynić się do rozwoju ludzkości. Jeśli jednak wybiorą drogę zgodą z wibracją podstawową, to powinny pamiętać o tym, że takie życie również jest wartościowe. W końcu lepiej wykorzystać cały pozytywny potencjał podstawowej wibracji danej liczby, niż żyć jako negatywna liczba mistrzowska. Życie w wibracji zwykłej jest proste i nieskomplikowane, a życie "po mistrzowsku" jest trudnym wyzwaniem stawiającym przed taką osobą konieczność „bycia ideałem”, „bycia mistrzem” pod względem duchowym, etycznym oraz moralnym. Im więcej liczb mistrzowskich w portrecie, tym więcej skrajnych doświadczeń w życiu oraz dualizmu i rozdarcia w charakterze człowieka.

Aby w pełni móc realizować swoje powołanie, liczba mistrzowska musi być "obudzona", może to nastąpić na wiele sposobów. Wówczas takie osoby czują się "powołane" i zaczynają odrzucać świat materialny, wchodząc coraz głębiej w świat ducha i jego rozwój. Czuje się wolna i wyzwolona, posiada charyzmę, moc i magnetyzm, a swoim postępowaniem wyróżnia się na tle innych i zawsze stara się dawać dobry przykład. Zanim jednak nastąpi przemiana w mistrza, osoby z liczbami mistrzowskimi w portrecie najczęściej żyją pod wpływem wibracji podstawowej - 2 z 11, 4 z 22, 6 z 33.

Warto pamiętać o tym, że liczby mistrzowskie w portrecie numerologicznym to nie tylko wyzwanie, ale tez suma prac, które wykonaliśmy w poprzednich wcieleniach, aby te wibracje posiadać.

Spełniona osoba o wibracji mistrzowskiej zajmuje się tym co kocha robić. Zwykle wybierze drogę, w której będzie mogła pomagać innym i prowadzić ich. Świetnie sprawdzi się w roli psychologa, doradcy zawodowego, księdza, trenera, lekarza, szkoleniowca. Zazwyczaj będzie unikać pracy, w której nie będzie w stanie wykazać się swoimi zdolnościami i nauczać innych, gdyż wybierając taką ścieżkę wciąż będzie mogła sama się rozwijać. Zrealizowana wibracja mistrzowska jest osobą szczęśliwą, pogodną i pozytywną.

Niektórzy uważają, że wibrowanie a tak wysokim poziomie jest trudne i nie każdy jest w stanie wznieść się na taki poziom, aby być mistrzem, głównie ze względu na to, że wymaga to olbrzymich nakładów pracy. Dlatego niektóre osoby wibrują jako 'zwykłe" 2, 4, 6 czy 8 lub realizują się negatywnie.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczba mistrzowska, numerologia partnerska


Cechy Wibracji Mistrzowskich można scharakteryzować w następujący sposób:

numerologiczne 11 i 33: wybitne zdolności artystyczne i twórcze, które predestynują osoby o tych wibracjach do tworzenia rzeczy pięknych i niezwykłych; poświęcenie się „duszą i ciałem” służbie bliźnim; górująca nad wszystkim potrzeba rozwoju duchowego.

numerologiczne 22 i 44: doskonała umiejętność panowania nad sobą samym oraz wydarzeniami zachodzącymi w świecie zewnętrznym; nadzwyczajna energia, zdyscyplinowanie i wewnętrzny ład ułatwiają im dostęp do najwyższych stanowisk, dzięki którym mogą realizować swój podstawowy cel w życiu: ulepszanie i doskonalenie świata. Fortuna, władza i wpływy.

Jak rozpoznać mistrza?

Osobę o wibracji mistrzowskiej jest w stanie rozpoznać tylko inna osoba, która ma w swoim portrecie podobną liczbę doskonałą lub taka, która jest rozwinięta duchowo. ”Niżsi” nie są w stanie zobaczyć wielkości „Wyższych”, lecz jedynie odwrotnie.

Liczby mistrzowskie - wersja negatywna

Należy pamiętać o tym, że osoby, które w znajdują się pod wpływem liczb mistrzowskich, często żyją w napięciu nerwowym, co niekiedy może przyczynić się do zaburzenia równowagi psychicznej. To właśnie w takich momentach dochodzi do ujawnienia się negatywnych cech wibracji mistrzowskiej. Wtedy takie osoby nie realizują pozytywnych cech, a stają się wyniosłe, próżne, nieszczęśliwe i nie potrafią zaakceptować rzeczywistości. A przecież zawsze powinny postępować etycznie, gdyż dla innych są często przykładem. Zamiast tego starają się uciszyć ten wewnętrzny głos, który przypomina im o ich powołaniu. Często błądzą, wywyższają się, są egoistyczne i narcystyczne. Do głosu zaczyna dochodzić żądza władzy i pieniędzy. Zapominają o tym, że nie to jest ich celem i nigdy nie przyniesie im szczęścia oraz poczucia spełnienia.

Dlatego 11 zamiast dzielić się bezinteresownie wiedzą z innymi, przewodzić i pomagać ludziom, manipulują i wykorzystują do swoich celów innych, 22, zamiast tworzyć i kreować rzeczywistość są leniwe i wygodne, natomiast 33 które wg numerologii mają obdarzać innych miłością i współczuciem, stają się egoistyczne.

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Liczba mistrzowska 11

Jedenastka jest osobą, obok której nie przejdzie się obojętnie, ponieważ czuć od niej moc, której nie można zobaczyć oczami. Niewiele się przed nią ukryje, gdyż 11 jest obdarzona nieprzeciętną intuicją.

Każda 11 jest obdarzona wspaniałym umysłem, bystrością, refleksem oraz jasnością myślenia, a do tego ma bardzo rozwinięty zmysł wyobraźni. To zazwyczaj silne osoby, pełne inteligencji, szlachetne, współczujące i odważne, a przy tym wrażliwe i potrafiące łatwo i szybko odkryć, co gryzie drugiego człowieka. Empatia i intuicja to wielkie przymioty numerologicznych 11, które wiedzą, czym są ideały, myślenie humanitarne i współczucie.

Osoba znajdująca się w polu oddziaływania tej wibracji jest bardzo uduchowiona oraz humanitarna, natomiast spełniona - zostaje mistrzem. 11 daje całą gamę zdolności niezbędnych do bardzo subtelnego postrzegania świata. Intuicja, wrażliwość, empatia, rozliczne talenty, inteligencja, wszystko to sprawia, że ta wibracja mistrzowska jest wyjątkowa. 11 to posiadający świetną intuicję wizjoner. W pozytywnej wibracji, jej ścieżka to droga ideału, natchnienia, oryginalności, a przede wszystkim pracy na rzecz społeczeństwa, dla dobra ogółu. Numerologiczna jedenastka powinna dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, inspirować innych, stąd też ma tę łatwość w odkrywaniu tajemnic życia.

Numerologiczne 11 są pozytywne, pełne miłości, kochają być z ludźmi. Są bardzo wrażliwe, dlatego potrzebują wiele miłości oraz zrozumienia. Same są cierpliwe, dociekliwe jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy oraz zdobywanie wiedzy. Potrafią być czułe i troskliwe, ale są gotowe do tego, aby ostro zawalczyć o to, czego pragną, przy tym są nieustępliwe i zahartowane, ale nieobce jest im poświęcanie się dla dobra innych. 

Liczba ta dodaje odwagi, sporej dawki energii, a także oryginalności. Osoba, która w swoim portrecie ma liczbę 11, ma zdolności przywódcze, lecz powinna uważać z tak wysokimi i mocnymi wibracjami, aby wykorzystywać je tylko w słusznej sprawie. Numerologiczna jedenastka świetnie sprawdzi się w roli nauczyciela i wychowawcy, gdyż ma talent do przekazywania wiedzy. Potrafi także dostrzec to, czego inni nie potrafią zobaczyć. To sprawia, że 11 może stać się prekursorem, który wyprzedza swoją epokę. Ta wysoka wibracja słynie ze swojego artyzmu, niejednoznacznego postrzegania rzeczywistości i specyficznego charakteru, to powoduje, że w każdym towarzystwie jest pożądana.

11 powinny uważać, aby ich indywidualizm czy oryginalność nie przerodziła się w ekscentryzm i odrealnienie. Nawet jeśli nie korzysta ze swoich darów, to wciąż obdarzona jest niespotykaną intuicją, ma szerszy dostęp do wiedzy o człowieku i świecie. Wielu wielkich polityków, poetów, pisarzy, matematyków, artystów, rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek.

Kobieta Jedenastka ma w sobie wiele odwagi, siły i bezkompromisowości mężczyzny, natomiast mężczyzna cechuje się wrażliwością i delikatnością kobiety. Wierna i lojalna jako partner, trzyma się zasad moralnych oraz tych przez siebie stworzonych, pokazując tym samym, że można wieść etyczne i prawe życie. W ten sposób 11 pomaga innym, by tak jak ona żyli w zgodzie z najwyższymi nakazami moralnymi.

Mistrzostwo wymaga od zachowania samokontroli, świadomości wiecznego ucznia, postępowania w zgodzie z własnymi poglądami oraz systemem wartości. Inspiracja, wizjonerstwo i praca na rzecz ludzkości powinna być głównym celem numerologicznej 11. Wibracja mistrzowska 11 przynosi szczególne zdolności w dziedzinie dyplomacji oraz zdolność do godzenia zwaśnionych stron konfliktu. Wszystkich tych cech i zdolności nikt nie dał jej za darmo. Oznacza to, że sama sobie je wypracowała. Warto pamiętać o tym, że praca numerologicznej 11 wymaga wysoko rozwiniętej etyki wewnętrznej. Jeśli 11 będzie wykazywać się egoizmem, to szybko spadnie w dół, by w ten sposób nauczyć się szacunku dla ludzi.

Przeczytaj więcej o numerologii 11

Liczba mistrzowska 22

Numerologiczna 22, w przeciwieństwie do 11 (która nie potrafi przekuwać pomysłów w rzeczywistość, nie jest geniuszem twórczym, lecz geniuszem idei), potrafi zrealizować swoje zamierzenia na polu materialnym. 22 posiada inteligencję i inspirację 11, lecz bez problemów potrafi zrealizować swoje plany na w świecie realnym, można nawet powiedzieć, że jest w stanie osiągnąć niemal każdy cel. 22 obdarza w siłę sprawczą – to budowniczy, realizator, to także umiejętność sprostania każdemu wyzwaniu i zamknięciu go w formie.

Osoby, których Droga Życia naznaczona jest 22 są pomysłowe, uczciwe, pracowite, szczere. Mają żywy charakter, są inteligentne i błyskotliwe, jednak cechuje je chłód i dystans. Życie 22 często pełne jest napięcia i przypomina walkę, która toczona jest dla dobra ogółu, a celem jej jest konstruowanie oraz tworzenie, co wymaga ogromnego zaangażowania. Osoby te powinny unikać przepracowania, które może doprowadzić do rozdrażnienia i rozchwiania emocjonalnego.

Najważniejszą lekcją 22 jest zauważać innych, zrozumieć ich, dawać i dzielić się. Powinny nauczyć się tworzenia z myślą o ludzkości, na szerszą skalę. Powinny również pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, tak, aby okazywać więcej uwagi i czułości najbliższym. Ważne jest także to, aby potrafiły odpoczywać, wyłączyć się. Ich nadrzędnym życiowym celem jest praca, której oddają się zawsze z pełnym zaangażowaniem. Nie znają takich słów jak "później", "zmęczenie", "folgowanie sobie" czy "porażka". Sukcesy, które osiągają zawdzięczają zwykle swojej ciężkiej pracy. Są ambitne, zdyscyplinowane i odpowiedzialne.

Liczba 22 związana jest przede wszystkim z tworzeniem stabilnych struktur, wiedzą oraz doświadczeniem, a osoba, która ma ją w swoim portrecie jest mistrzem działania, który do mistrzostwa opanował umiejętności czwórki, a do tego realizuje idee jedenastki. Numerologiczna 22 powinna pamiętać o tym, aby swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywać jedynie dla dobra ludzkości, bo w przeciwnym razie uwidocznią się wszystkie negatywne cechy czwórki i taka osoba stanie się neurotyczna.

22 jest liczbą perfekcji, która powstała z połączenia dwóch 11, oznaczających ducha oraz dążenie do wyższych ideałów. Mówiąc najogólniej, 22 oznacza władzę nad materią, która podlega wyższym celom duchowym. Osoba, która ma tę liczbę w Drodze Życia, posiada w sobie dużo siły, energii, skierowane są na realizację celów materialnych. Jest budowniczym, który dąży do władzy nad materią. Zadaniem numerologicznej 22 jest tworzyć, pracować dla dobra ogółu oraz służyć wyższym ideałom. Cechuje je kreatywność, umiejętność tworzenia dalekosiężnych planów, perspektywicznego myślenia, rozmach, witalność, pomysłowość oraz umiejętność tworzenia wielkich, a jednocześnie realnych projektów. 22 są w stanie wiele osiągnąć i nie istnieje cel, którego nie byłyby w stanie osiągnąć, gdyż z łatwością pokonuje przeszkody.

Numerologiczna 22 to często człowiek sukcesu, który może zatriumfować w każdej dziedzinie, którą wybierze, nie tracąc przy tym z oczu rozwoju duchowego. 22 nie działa po to, aby osiągnąć sukces, jej największym motywem jest to, aby przyczynić się do polepszenia sytuacji całej ludzkości, pchnąć na przód rozwój.

Osoby, które podlegają wpływom tej wibracji często osiągają wysokie pozycje w świecie polityki, finansów, biznesu, sztuki czy przemysłu. Są w stanie pokonać wiele przeszkód, na które natrafią podczas swojej drogi do celu. Podobnie jak mistrzowska 44, numerologiczna 22 potrafi pogodzić swoje dążenia do władzy, bogactwa czy sławy z takimi cechami jak wielkoduszność, współczucie oraz altruizm. Podobnie jak 11, 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych, tyle, że w sensie praktycznym i bardzo konkretnym.

22 powinny pamiętać o tym, że urodziły się po to, aby pracować, tworzyć i dążyć do realizacji szczytnych ideałów. Dzięki temu, że stoją mocno na ziemi, są w stanie tworzyć realistyczne, wielkie plany, a ich talent, a nawet geniusz nie powinien się zmarnować, ani "rozmieniać się na drobne". Numerologiczna 22 powinna sobie szybko uświadomić, że ma wszelkie cechy ku temu, aby móc zbudować lepszy świat. Obdarzona zdolnością do rządzenia, a także ogromną charyzmą, ma wielką szansę ku temu, aby polepszyć swoją sytuację materialną, zdobyć władzę oraz wdrapać się na szczyt drabiny społecznej.

Przeczytaj więcej o numerologii 22

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Liczba mistrzowska 33

Numerologiczna 33 w swoim życiu powinna dążyć przede wszystkim do poznania siebie, a następnie do przekazania swojej wiedzy oraz uniwersalnych praw. Powinna być naprawdę odpowiedzialna za samego siebie i za innych. Jej lekcją jest nauka cierpliwości. Aby realizować mistrzowskie powołanie, konieczne jest zachowanie się zgodnie z etyką wewnętrzną, posiadanym systemem wartości, sprawowanie kontroli nad emocjami, uszanowanie decyzji i wolnej woli innych ludzi, a także posiadanie świadomości wiecznego ucznia. Warto zauważyć, że poprzez kontrolowanie emocji dochodzi do postawy Przewodnika Duchowego - Nauczyciela.

Etyka wewnętrzna, która jest konieczna do wykonania mistrzostwa, wymaga od człowieka: zachowania zgodnego z posiadanym systemem wartości, komunikacji i kontroli nad emocjami, poszanowania wolnej woli innych i świadomości wiecznego ucznia.

W liczbie 33 znajdują się dwie trójki, które oznaczają radość z życia, miłość, czar oraz urok osobisty. Z numerologicznej 33 emanuje poczucie szczęścia, przyjaźń, serdeczność, kultura, inteligencja, czułość, opieka, a także wyobraźnia. Jest to wibracja, która służy do przekazywania wyższych wartości duchowych, kreowania wiary, nadziei oraz miłości. Mistrzostwo 33 przynosi powołanie do takiej pracy dla ludzkości, aby nauczać ludzi zasad uniwersalnych i etyki wewnętrznej poprzez słowo, które inicjuje przemianę ludzkich serc poprzez uszy i rozum. 33 jest to kapłaństwo związane z komunikacją i odpowiedzialnością. Liczba ta określa mistrza świadomego swej mocy oraz przewodnika i nauczyciela burzącego dogmaty.

Numerologiczna 33 uosabia miłość uniwersalną. Mistrzostwo to dotyczy kapłaństwa wewnętrznego, które poprzez swoje postępowanie i zachowanie etyki wewnętrznej, prowadzi własnym wewnętrznym światłem do oświecenia innych. Zatem jeśli tylko 33 realizuje się pozytywnie o staje się oddanym, tolerancyjnym nauczycielem, mistrzem oraz przewodnikiem Spełniona 33 jest świadoma swojego ciała, ducha i powołania. Natomiast z jej czynów oraz słów płynie mądrość, wiedza, współczucie, których powinny uczyć się inne wibracje. Numerologiczna 33 ma w sobie świadomość ciągłej nauki, bycia wiecznym ucznie.

Numerologiczna 33 charakteryzuje się wysoko rozwiniętą etyką wewnętrzną, jej życie powinno być naznaczone pracą dla ludzkości, jednak nie musi tak być. Może ona realizować się na poziomie wibracji 6, jest to kwestia jej osobistego wyboru. 33 emanują dziecięcą łagodnością i bardzo często posiadają talenty artystyczne. Jednak ich wrażliwość, emocjonalność i delikatność sprawia, że niełatwo jest się im odnaleźć w w świecie pozbawionym empatii.

33 są burzycielami struktur oraz systemów, są powołani do ustanawiania zmian i przekazywania praw uniwersalnych i miłości. Jednak wibracja mistrzowska realizuje się w pełni jedynie wówczas, kiedy osoba nią obdarzona zdaje sobie sprawę ze swojego powołania. Wtedy taka osoba może żyć etycznie i podjąć dyscyplinę wewnętrzną.

Numerologiczne 33 stoją często przed wyborem: albo podążają ścieżką rozwoju duchowego, albo wybierają "zwyczajne życie", dążąc do bogactwa i spełnienia. Pytanie tylko, czy wybór tej ostatniej ścieżki da im szczęście? Obecność liczby mistrzowskiej informuje o tym, że taka osoba ma dużą wiedzę teozoficzną i mądrość, zatem szkoda, aby nie została ona przekazana dalej. W końcu mistrzowie przychodzą po to, aby uczyć innych praktyk duchowych, przekazywać wiedzę, która wpłynie na rozwój nauki, religii, medycyny, polityki. 33 jest powołana do dzielenia się uniwersalną miłością i harmonią.

Bardzo często uważa się, że liczba mistrzowska 33 przeszkadza w ułożeniu sobie życia prywatnego, bo mistrz jest powołany do pomocy innym. I rzeczywiście, zdarza się, że wibracja ta odciąga. Przynosi również problemy w ułożeniu sobie własnego życia emocjonalnego, problemy innych stają się ważniejsze. Niekiedy, 33 w negacji, może zupełnie nie dbać o ludzi i staje się bardzo powierzchowną osobą.

Numerologiczna 33 powinna pracować nad samą sobą, nad właściwymi relacjami z ludźmi, aby nie matkować im za bardzo i nie poświęcać się. Bo w końcu 33 chce naprawić cały świat, co jest przecież niemożliwe. Zatem osoba o tej wibracji powinna zachować optymalne podejście - z jednej strony realne spojrzenie na pomoc innym, a z drugiej logiczne postępowanie, które przyniesie korzyści i pozytywne zmiany.

33 często mają ogromny talent artystyczny, dlatego powinny pamiętać o tym, aby nie ograniczać się i nie zamykać w obrębie własnego domu, ale dzielić się z innymi swoją twórczością, poglądami, wiedzą czy mądrością. Bo nikt tak jak 33 nie odczuwa piękna, potrafiąc przy tym oddać jego istotę.

Wibracja mistrzowska przynosi zdolność do bycia rozjemcą zwaśnionych stron, pomostem, który łączy różne, odmienne środowiska. Z każdym znajdzie wspólny język i jest w stanie się porozumieć - jest człowiekiem ponad podziałami. Nie szuka konfliktu, a jedynie zgody i wspólnych płaszczyzn, na których może się odnaleźć.

33 szanuje tradycję, ma niespotykaną intuicję, odczuwa emocje na bardzo głębokich poziomach. Kocha życie rodzinne i dla rodziny jest w stanie poświęcić karierę zawodową czy swoje marzenia. Liczba 33 przynosi zdolność do zagłębiania filozofii, teologii, zjawisk paranormalnych czy mistyki.

Wyciszone i spokojne 33 świetnie radzą sobie ze złymi emocjami innych, gdyż znają ich przyczynę i potrafią je objaśnić i zrozumieć. Ze względu na łagodną aurę, wokół tej wibracji mistrzowskiej gromadzą się zwykle osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia, nieszczęśliwe oraz potrzebujące opieki. Przy 33 mogą odzyskać spokój i ukojenie, gdyż są wyciszone, życzliwe, zawsze doradzą i pocieszą. Wibracja ta przyciąga także inne osoby, które posiadają w swoim portrecie numerologicznym liczby mistrzowskie.

Dla 33 bardzo ważna, a nawet najważniejsza jest rodzina. Z chęcią się jej poświęcają, a nawet rezygnują z kariery zawodowej, aby przeznaczyć swój czas na wychowywanie dzieci i opiekowanie się ogniskiem domowym.

33 są otwarte i pogodnie nastawione do świata, jednak kiedy ktoś zrani kogoś jej bliskiego, to wtedy potrafi pokazać pazury. Do negatywnych cech można zaliczyć zbyt dużą nadwrażliwość, niekiedy niezaradność i hipochondrię.

Przeczytaj więcej o numerologii 33

numerologia 11, 22, 33, 44, liczby mistrzowskie, numerologia partnerska

Liczba mistrzowska 44

Numerologiczne 44 mają odpowiednie warunki ku temu, aby zajść bardzo wysoko, zdobyć sławę i uznanie, sięgnąć po najwyższą władzę, ale pod warunkiem, że właściwie wykorzystają swoje zdolności i moc. Liczba 44 obdarza swojego właściciela ponadprzeciętną mocą i siłą, wyobraźnią, silną wolą, umiejętnością tworzenia dalekosiężnych planów, wytrwałością, systematycznością, a także łatwością w pokonywaniu wszelkich przeciwności losu. Osoby o tej wibracji nienawidzą stagnacji, są czynne, aktywne i żywotne. Cenią sobie ład, porządek i praworządność. Ich intuicja zawsze podpowiada to, co jest najważniejsze i najbardziej słuszne w danym momencie i nigdy nie powinni w nią zwątpić.

Osoby o wibracji 44 posiadają zdolności organizacyjne, są pomysłowe i kreatywne, z łatwością znajdują proste, lecz innowacyjne rozwiązania danego problemu. Potrafią opanować swoje emocje, nawet w kryzysowych sytuacjach są w stanie zapanować nad nerwami, nie poddają się, a wręcz przeciwnie - podwójnie zmotywowane i silniejsze w obliczu podbramkowych sytuacji, szukają rozwiązań, które pomogą znaleźć wyjście. To sprawia, że stają się profesjonalistami i specjalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, bo naturą 44 jest dyscyplina, hart ducha, systematyczność, wytrwałość oraz profesjonalizm.

Numerologiczne 44 charakteryzują się silną osobowością. Cieszą się szacunkiem i poważaniem otoczenia. Są pracowite, zdyscyplinowane, systematyczne i skuteczne. 44 jest prawa, godna zaufania, honorowa i opanowana, często lgną do niej ludzi słabsi, potrzebujący wsparcia i pomocy. Osoby znajdujące się pod wpływem tej wibracji czują nieodpartą potrzebę opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Niekiedy takie osoby oddają swoją energię, a nawet władzę i bogactwa, jeśli w ten sposób mogą przyczynić się do stworzenia lepszego świata. To co je wyróżnia spośród innych wibracji mistrzowskich, to niespotykana umiejętność panowania ducha nad materią - przekuwania idei w rzeczywistość. W działaniu 44 cechuje spryt i zapobiegliwość, posiada zawsze jasną wizję całości i nie poddaje się chaosowi. Umiejętnie stawia czoła trudnościom, godząc sprzeczności.

44 posiadają wewnętrzną siłę oraz wysoką odporność fizyczną i psychiczną. Zwykle podjęte cele spełniają się, gdyż ich siła pozwala na przezwyciężenie wszelkich trudności, jakie napotkają w życiu. Nie boją się przygód i wyzwań.

W swoim codziennym życiu 44 postępuje w etyczny sposób, jest prawdomówna i uczciwa. Jest osobą głęboko uduchowioną, mądrą i natchnioną. Podobnie jak inne mistrzowskie wibracje, numerologiczna 44 chce naprawiać świat, aby stał się bardziej przyjaznym miejscem. Jednak u osób o tej wibracji przejawia się to najczęściej w dążeniu do zdobycia władzy. Zdaje sobie sprawę z problemów nękających społeczeństwo i uważasz za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania.

44 często sprowadza się do jej wibracji podstawowej - cyfry 8. Jak wiadomo, numerologiczne 8 są wspaniałymi szefami, organizatorami pracy, odważnymi przedsiębiorcami i mają smykałkę do interesów. Potrafią zarządzać ludźmi oraz firmą, a przez to zdobywają uznanie i bogactwo. Wibracja 44 jest niemal skazana na wygraną w każdej dziedzinie, szczególnie jeśli dotyczy ona sfery materialnej lub finansowej.

Cechą charakterystyczną dla 44 jest popadanie w skrajności. Ma ona olbrzymią siłę i wytrwałość w dążeniu do celu, jednak kiedy powinie się jej noga, może całkowicie się załamać. Jeśli nie podda się pesymizmowi to jest zdolna wyjść obronną ręką z najbardziej zawiłych i groźnych sytuacji. W końcu jest mistrzem. numerologia

Przeczytaj więcej o numerologii 44

Liczba Drogi Życia ma charakter ogólny, jest tym, czym w astrologii Znak Zodiaku. Aby dowiedzieć się więcej, należy wykonać Portret Numerologiczny, który tworzy się na podstawie daty urodzenia oraz imienia i nazwiska. Taki portret jest swoistą Mapą Życia, dzięki której rozumiemy wydarzenia z naszego życia, sens naszych związków, a także to dokąd zmierzamy, a przede wszystkim - po co.

15 komentarzy:

 1. Ludzie nie lubią tych, co ich pouczają itd., tych co są czasem przewodnikami. Chrystus pomagał i go zabito, nikt go nie uratował. Człowiek ma skłonność do złego i nie warto pomagać tym, którzy nas nie chcą i nie potrzebują. Pomagać to można tylko pewnym jednostkom, które sobie w tym życiu same nie poradzą.

  OdpowiedzUsuń
 2. Pomaga sie tym ktorzy sa na ta pomoc gotowi. Kazdy ma swa droge do przejscia. Bywanie w trudnych sytuacjach wymusza rozwoj. Czasem trzeba lawiny zdarzen by osoba sie przebudzila. Pomoc blizniemu polega na drobnych gestach ktore wiele na dany lub przyszly moment znacza. Dzialaj intuicujnie. Skup sie na sobie, swoim wnetrzu bo to najwieksza pomoc innym.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bliźniacy Kaczyńscy..to też JEDENASTKI....ale Jarosław-- bardziej ciemniejsza strona medalu :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetny artykuł. Jestem 11. Obudziłam się po traumatycznych przeżyciach. Zaczęłam interesować się psychologią i numerologią. Musimy pomagać, bo takie jest nasze przeznaczenie. Wiele ludzi zakłada maski, boi się poprosić o pomoc. Wystarczy trochę dyplomacji i intelektu, no i dobrej woli, a przecież to mamy :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Hej, urodziłem się 9 lutego 1984, kalkulatory dostępne w internecie obliczają mnie na 33, a inne na 6 , więc jaka jest moja liczba ?

  OdpowiedzUsuń
 6. Prosze o obliczenie dla daty 13listopad 1976. 11 czy 2?

  OdpowiedzUsuń
 7. 11.
  To Ty wybierasz, czy podołasz być 11, jeśli nie - jesteś 2.
  Ps.Też urodziłam się 13.11. (innego roku )i też jestem 11. ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. 33 z 22 dnia miesiąca 😊 Co to może znaczyć?

  OdpowiedzUsuń
 9. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ja mam 8 (choć bardziej pasuje do mnie 44) z godziny urodzenia (13:13, ha ha), 11 bo miesiąc (i ta liczba jest mi bardzo bliska). Ostatnio również często widzę w pobliżu liczby 11 i 33. Często jest to godzina albo liczby ustawione właśnie w tej kolejności - najpierw 11, później 33, nigdy na odwrót.
  I naprawdę mogę być przewodnikiem... Wiem dużo o rzeczach duchowych, nawet jeśli wcześniej o nich nie czytałam i lubię uczyć innych. Pozdrawiam wszystkich!

  OdpowiedzUsuń
 11. jestem 10 czyli jedynka ale ciekawe co sie dzieje jesli moje imiona nazwisko daje 88 a gdy dodamy wszystkich mistrzów daje 99 dodamy moją 1 daje 100 , a jeśli 99 odejmiemy 88 daje 11 i moja jedynka 111 ?

  OdpowiedzUsuń
 12. Cześć też jestem 11 i jest super niema rzeczy niemożliwyc!!! Moc jest z nami

  OdpowiedzUsuń