niedziela, 7 lipca 2019

Numerologia: tabela - litery alfabetu

numerologia tabela, numerologia litery, alfabet
Jedną z kluczowych kwestii w numerologii jest właściwe przyporządkowanie liter określonym liczbom. Bo jak wiadomo, każdej literze alfabetu możemy przypisać konkretną wartość liczbową od cyfry 1 do 9 (oraz niezredukowane liczby mistrzowskie, które zostały przypisane literom: K - 11 oraz V - 22). Zatem każdemu słowu odpowiada liczba, która jest sumą jego liter. W ten sposób możemy odkryć naturę badanych słów i ukrytych relacji. W poniższym wpisie znajdziesz tabelę numerologiczną i kilka słów na temat liter, alfabetu i sposobu obliczania. Tabela numerologiczna pojawiła się już w kilku moich wpisach, ale warto ją przypomnieć.Numerologia odkrywa przed nami wiele tajemnic, odkrywamy swoją duszę i drogę jaką realizujemy w swoim obecnym życiu. Dzięki jej znajomości jesteśmy w stanie rozwijać swoje talenty i zdolności, a przez co mamy możliwość realizowania swojego przeznaczenia. Nasza data urodzenia, a także imię oraz nazwisko nie są przypadkiem. Data urodzenia mówi o naszym doświadczeniu w życiu (stąd nazywa się Drogą Życia), natomiast to, jak się nazywamy określa jak to osiągamy. Litery zawarte w imieniu i nazwisku mogą nas wspomagać, a mogą też utrudniać nam wypełnianie naszych zadań. Mogą być sprzeczne z datą urodzenia, ale mogą także być świetnie dopasowane i współpracować z Drogą Życia. W tym ostatnim przypadku będziemy w stanie zrealizować w pełni swój potencjał i możliwości. Każda litera jest liczbą, a każda liczba to określona wibracja czy też energia, która ma wpływ na nas, na nasze funkcjonowanie i życie. Znajomość liter alfabetu i odpowiadających im liczbom jest źródłem wiedzy o nas samych, ale pozwala też określić panujące pomiędzy ludźmi relacje. Dzięki nim jesteśmy w stanie spojrzeć na swoje życie z innej, bardziej zrozumiałej perspektywy, Bo kiedy znamy swoje plusy i minusy, talenty oraz wady, możemy w pełni wykorzystać potencjał, a także pracować nad swoimi słabszymi stronami.Nasze imię oraz nazwisko, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, wywiera ogromny wpływ na nasze życie. Dzięki podstawieniu pod określone litery liczb, a następnie ich zsumowaniu, otrzymamy informacje o charakterze, temperamencie, wnętrzu, o tym jak postrzegają nas inni, swoim przeznaczeniu itd. Brak lub nadmiar niektórych liter może utrudniać realizację życiowej drogi, może spowodować niedobór energii życiowej w konkretnych sferach życia, a także doprowadzić do chwiejności charakteru. Warto zauważyć, że zmiana imienia lub nazwiska odmiana nasz los, to dotyczy zwłaszcza kobiet, które wychodząc za mąż, zmieniają nazwisko. Warto wówczas posłużyć się tabelką i sprawdzić, czy lepiej będzie przyjąć nazwisko partnera czy może lepiej będzie jeśli pozostaniemy przy panieńskim.

Jak posługiwać się tabelką?

W przeciągu setek lat powstało wiele systemów, które mają na celu przekształcenie liter w określone liczby. W każdym z alfabetów - łacińskim, greckim czy hebrajskim powstało wiele różnych sposobów. Dla alfabetu łacińskiego najpopularniejszym systemem jest system pitagorejski.Każdej literce alfabetu odpowiada konkretna liczba np. A - 1, B - 2, C - 3 itd. Warto pamiętać, że literom "z ogonkami" odpowiadają litery "bez ogonków". Zatem litery Ą, Ę, Ó, Ć, Ł, Ń, Ś, Ż, Ź traktujemy jak A, E, O, C, L, N, S, Z.

Operujemy tylko dziewięcioma liczbami, jest to uzasadnione, kolejnością liczb i symboliką. Każdy uzyskany wynik dwuliczbowy sumujemy, aż uzyskamy pojedynczą cyfrę. Wyjątkiem są liczby doskonałe. Tak zwane liczby mistrzowskie (11, 22, 33, 44 itd.) mają na celu zwrócić uwagę człowieka na osiągnięcie przez niego pewnego stopnia rozwoju, a także mówią o zwiększonej odpowiedzialności za siebie, swoje postępowanie oraz rozwój.

Samogłoski i spółgłoski

Zabierając się za podstawianie pod litery konkretne wartości liczbowe warto wyodrębnić samogłoski i spółgłoski. Suma samogłosek odpowiada za naszą duszę, natomiast spółgłoski za to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Warto tutaj zwrócić uwagę na literę Y, która niekiedy w numerologii traktowana jest jako spółgłoska, a powinna być uznana za samogłoskę.

Przykład

Aby obliczyć wibrację nazwy, nazwiska bądź imienia i nazwiska, wystarczy odszukać w tabeli numerologicznej konkretną literę i przypisać jej określoną liczbę. Całość należy zsumować, a jeśli otrzymany wynik przekroczy wartość liczby 9 (a nie jest liczbą mistrzowską), to należy sumować tak długo, aż otrzymamy liczbę od 1 do 9.

Podstawiamy pod poszczególne litery konkretne wartości liczbowe:

J A N  K O W A L S K I
1 1  5  11 6  5  1  3  1 11 9

Następnie sumujemy wartości poszczególnych liter imienia i nazwiska

1+1+5+11+6+5+1+3+1+11+9= 54= 5+4= 9

Wibracja imienia i nazwiska Jan Kowalski wynosi 9
(Kolorem niebieskim zostały oznaczone samogłoski, które po zsumowaniu utworzą Liczbę Duszy.)


Już od setek, a nawet tysięcy lat ludzie przypisywali liczbom szczególne znaczenie. Pitagoras mawiał, że "wszystko jest liczbą", że właśnie w liczbach zawarta jest tajemnica wszechświata, które są boskim językiem, który możemy odczytać. Dzięki numerologii jesteśmy w stanie odgadnąć pod wpływem jakich cykli, rytmów i wibracji znajduje się człowiek.

Tabela liter - alfabet

W wielu krajach obowiązuje alfabet łaciński, który jasno określa kolejność liter. Odstąpienie od niego i posługiwanie się innymi systemami wprowadza jedynie chaos i nieprawdziwe wyniki. Należy zatem trzymać się zasad i zapamiętać poniższą tabelę.
numerologia
numerologia tabela, numerologia litery, alfabet

2 komentarze: