piątek, 28 grudnia 2018

Znaczenie liczb w numerologii i ogólna symbolika liczb

znaczenie liczb w numerologii, symbolika liczb, znaczenie cyfr, symbolika cyfr, numerologia
W numerologii istnieje podział na liczby główne (podstawowe) oraz liczby wtórne (podliczby). Liczby główne są to liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, natomiast podliczby to 10, 11, 12, 13 itd. W każdej interpretacji numerologicznej należy posługiwać się liczbami podstawowymi oraz podliczbami, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji. Każdorazowe kalkulacje numerologiczne doprowadzają nas najpierw do znalezienia podliczby, a następnie uzyskaną podliczbę sprowadzamy do liczby podstawowej.
Przykład:
Data urodzenia 12.07.1984 r.
1+2+7+1+9+8+4= 32= 3+2= 5

W powyższym przypadku 32 będzie podliczbą, natomiast 5 - liczbą podstawową.

Inne przykłady:
26 = 2 + 6 = 8
45 = 4 + 5 = 9
75 = 7+ 5=12=1+2 = 3

Aby prawidłowo zinterpretować charakter danej osoby, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z symboliką liczb. Poniżej znajdziesz znaczenie poszczególnych liczb.

Znaczenie liczb podstawowych (symbolika liczb od 0-9):


0

Zero nie jest liczbą. Jest źródłem i centrum. 0 oznacza to, co wieczne, wszechświat oraz potencjał rozwoju, z którego wyrasta dziewięć pozostałych cyfr. Może być wszystkim albo niczym. Jest symbolem perfekcji, pełni, całości i Jedni. Zero jest mocą stwórczą, która potrafi przeobrażać i uwidocznić się w świecie materialnym.Liczba 1

Liczba ta oznacza początek, indywidualność, to symbol człowieka. Wyraża akcję, aktywność, ambicję, pasję, autorytet i przedsiębiorczość. W portrecie numerologicznym oznacza pierwiastki męskie. To liczba, która rządzi, daje impuls do działania, pobudza możliwości twórcze i kreatywność człowieka. Liczba 1 oznacza też sukces, który osiąga się poprzez siłę woli oraz szczerość, lojalność, a także zaufanie do samego siebie. Symbolizuje człowieka dążącego wytrwale do celu, osiągającego go, wreszcie popularnego, lecz często samotnego. Można powiedzieć, że liczba 1 oznacza spełnienie, sukces w życiu, uznanie, entuzjazm, kreatywność, działanie, inicjatywę, oryginalność, rozwój, dumę i ambicję.

Liczba ta ma także ciemne strony. 1 w wersji negatywnej charakteryzuje się egoizmem, zarozumiałością, dbającą o swoje korzyści, despotyzmem, nieumiejętnością podjęcia współpracy. Wówczas EGO odgrywa kluczową rolę. Negatywnie realizująca się 1 jest sprytnym manipulatorem, chwalipiętą, karierowiczem oraz pozerem żądnym władzy. Liczba ta przynosi niezdecydowanie, nerwowość i niepewność.


Liczba 2

Liczba 2 oznacza dualizm. Jest to liczba pasywna, podporządkowana, usłużna wobec innych. Charakteryzuje się dyplomacją, dużą emocjonalnością oraz wrażliwością, niepewnością. Jest liczbą, która w portrecie numerologicznym oznacza pierwiastki żeńskie. Cyfra ta oznacza miłość, współpracę, wzajemne zrozumienie. Jest pełna wątpliwości, nieśmiałości, niepewności. Tak jak 1 to dowódca, to 2 to żołnierz, który świetnie sprawdza się w roli wykonawcy poleceń. Jest wrażliwy na piękno, sentymentalny, towarzyski, gotowy do poświęceń, uczuciowy i cierpliwy, ma zdolność do adaptacji. To pełen fantazji dyplomata. Jest pokojowo nastawiony do ludzi i świata, charakteryzuje się wysoko rozwiniętą intuicją, chęcią niesienia pomocy, skromnością, delikatnością, spokojem, tolerancją, uczuciowością. Potrzebuje wiele czułości i uwagi.

Do negatywnych cech 2 można zaliczyć nadmierne przywiązanie do przeszłości, pasywność, uległość, szybkie poddawanie się, zmienność, a także utopijność planów. W negatywnej wersji 2 oznacza nieszczęśliwy związek, zależność od innych ludzi, podporządkowanie się, naiwność, brak pewności siebie, kłamstwo, zmienność, nadmierną uczuciowość, nadwrażliwość oraz pamiętliwość.

Liczba 3

Liczba 3 to radość, szczęście, ekspresja twórcza, zbieranie pierwszych owoców. 3 to kreacja, życie, komunikacja, zdolność do szybkiej adaptacji. To człowiek inteligentny, błyskotliwy, twórczy i aktywny. Jest wesoły, ma optymistyczne usposobienie, wiele podróżuje. Posiada uzdolnienia literackie bądź plastyczne. Ma wiele niebanalnych pomysłów i żywy umysł, który nie znosi nudy. To artysta, który odczuwa potrzebę wyrażania swoich myśli, jest twórczy i oryginalny. 3 to także szczere przyjaźnie, czułość, kultura, inteligencja, uprzejmość.

Często zdarza się, że człowiek 3 bywa rozproszony i ciężko mu się skupić na jednej rzeczy. W wersji negatywnej może mieć problemy z komunikacją i porozumiewaniem się, nie posiadać umiejętności wyrażania własnych myśli. Jest zamknięty i koncentruje się na swoich wymyślonych ranach. Popada w częste konflikty, a przez to staje się samotny, krytyczny i agresywny. Jest zazdrosny i zawistny. Niekiedy może nadmiernie zabiegać o akceptację otoczenia.

Liczba 4

Wibracja 4 oznacza twórczość, pracę, zmaganie się z materią, realizację. Liczba 4 zapewnia bezpieczeństwo, pewność sytuacji i stabilność, ale niestety zamyka też w pewnych ramach, ogranicza. Przynosi doświadczenia w pracy z materią poprzez budowanie od początku, od samych podstaw aż po walkę o swój byt i przetrwanie. 4 lubiąca stabilność jest jednocześnie bardzo niechętna wszelkim zmianom. Pielęgnuje swoje codzienne nawyki, przyzwyczajenia oraz wykonuje wciąż te same czynności. 4 to solidność, ostrożność, praktyczność. Jest cierpliwa, wytrwała i sumienna, a dzięki pracy może zajść bardzo daleko. Posiada zmysł organizacyjny, silną wolę, wysoki stopień skuteczności, jest stanowcza i rzetelna.

W negatywnym aspekcie 4 przynosi biedę , nędzę, upór, nerwowość, przerost ambicji, zbytnią surowość, nadmierny konserwatyzm, chęć rządzenia, nieustępliwość, brak wytrwałości, niechęć do przeprowadzania zmian i zamknięcie się w formie.

Liczba 5

5 to liczba środka, gdyż przed nią były 4 liczby i po niej będą kolejne 4. Znajduje się pomiędzy JA (liczba 1), a INNI (liczba 9). Liczba 5 to człowiek, który poznaje świat poprzez swoje zmysły, doświadcza życia, ludzi, świata, które może zaprowadzić do poznania wewnętrznego (duchowego). Używanie zmysłów jest jedynie środkiem do tego poznania. Liczba 5 powoduje, że sprawdzamy granice naszej wolności, eksperymentujemy, doświadczamy, podróżujemy i wreszcie ryzykujemy by POZNAĆ. 5 oznacza ciekawość, zmysłowość, sensualność, przygody uczuciowe, magnetyczną i przyciągającą osobowość, energię, uczciwość, handel, podróże.

Liczba 5 w sensie negatywnym przynosi impulsywność, nieszczęście, niepokój, zmienność, nietolerancję, zarozumiałość, lenistwo, zmysłowość, intrygi, ekstrawagancję, niepraktyczność oraz niecierpliwość.

Liczba 6

Wibracja 6 symbolizuje opiekę, symetrię oraz harmonię. Liczba 6 to najbardziej rodzinna liczba. Oznacza miłość, oddanie, piękno, sztukę i łagodność. Często oznacza konieczność podjęcia decyzji co do dalszej drogi - łatwiejszej, która wiedzie przez świat materii abo trudniejszej - duchowej. Liczba 5 oznaczała podróże, doświadczenia i towarzystwo innych ludzi, natomiast 6 przynosi niekiedy osamotnienie, i stąd bierze się silna potrzeba stworzenia związku, wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za drugą osobę oraz, być może, nowe życie. 6 wymusza nauczenie się sztuki kompromisu, pojednania się w razie konfliktu, a także rozpoznanie własnych uczuć  i emocji. 6 z chęcią niesie pomoc, nawet wtedy, kiedy nie jest o nią proszona, dlatego powinna nauczyć się wstrzymywania i nienarzucania się ze swoimi radami. Powinna uwzględnić wolną wolę każdego człowieka. Liczba 6 przynosi talent, gust, zmysł artystyczny, harmonię, wrażliwość, miłość, kochającą się rodzinę, olbrzymią wrażliwość, dbanie o dobro najbliższych, altruizm, intuicję, odpowiedzialność, tolerancję, szczerość oraz uczuciowość.

Liczba 6 wersji negatywnej przynosi konfliktowość, cierpienie, nieudane małżeństwo, rozpad rodziny, klęskę, problemy w sferze uczuć, porażki w życiu zawodowym i osobistym, zazdrość, krytykanctwo, podejrzliwość, nieumiejętność podejmowania decyzji, plotkarstwo, wpadanie w wir romansów, tchórzostwo, brak spokoju.

Liczba 7

Liczba doświadczenia. Oznacza naukę, mądrość, umiejętność analizowania, tajemnicę, dystans, rozsądek, kontemplację. Liczba 7 symbolizuje doskonalenie się, ale nie poprzez zmysły (jak to jest w przypadku 5), ale przez naukę i duchowość. Jednak 7 jest liczbą, która żyje albo w świecie tylko materialnym albo tylko duchowym. Powinna ona pozbyć się pragnień posiadania rzeczy materialnych, żądzy posiadania nowych przedmiotów. Winna zwrócić się ku swojemu wnętrzu i rozwoju duchowym. Liczba 7 oznacza uduchowienie, perfekcję, samotność, zdobywanie wiedzy, naukę, doświadczenie, rozwijanie się, inteligencję, dociekliwość, intuicję, odwagę, współczucie, talent, sukces, który przychodzi, kiedy rozwijamy się duchowo.

Negatywna wersja liczby 7 jest egocentryczna, zarozumiała, samotna, dominująca, pracoholikiem, nadaktywna, uciekająca od świata realnego w używki.

Liczba 8

Liczba 8 to liczba mistyczna, oznacza przemianę oraz odrodzenie się. Jest symbolem nieskończoności i przynosi znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Liczba ta daje umiejętność poruszania się w świecie materialnym, zdolność do zarządzania pieniędzmi oraz władzę. 8 przynosi także umiejętność podejmowania szybkich decyzji, które są trafne i precyzyjne. Dzięki tej liczbie panujemy nad sobą oraz sprawnie kierujemy swoim życiem, a materię traktujemy nie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie. Wiemy dokąd idziemy i mamy w sobie dużo siły i wytrwałości, aby dopiąć swego. A jeśli nawet natrafimy na przeszkody, to będą one jedynie stymulować nas i napędzać do dalszego działania. Liczba 8 to także żniwa, okres zbierania plonów, to ujrzenie skutków podjętych wcześniej decyzji, spłata długów, wyrównanie zysków oraz strat. Liczba ta oznacza władzę, moc, energię, sukces materialny, talent do interesów, prawość, dyscyplinę, siłę fizyczną, umiejętności organizatorskie, przeobrażenie, koncentrację, wytrwałość, zmysł praktyczny, sprawiedliwość.

Liczba 8, która realizuje się w negatywny sposób oznaczać będzie ruinę, klęskę, bankructwo, stres, wypadki, problemy ze zdrowiem, napięcie, egoizm, zazdrość, złość, brutalność, nieustępliwość, nieugiętość, konserwatyzm, nieczułość, brak litości, nieuczciwość, afery, ekstremizm, podporządkowanie się.

Liczba 9

To ostatnia z liczb prostych. Przynosi zakończenie, ostateczny bilans i spełnienie. Liczba 9 oznacza rozstanie, zamknięcie pewnego etapu, osiągnięcie celu. To miejsce, w którym koło się zamyka, a my przenosimy się na wyższy etap. Liczba 9, w przeciwieństwie do 1 (która koncentruje się na człowieku, JA), oznacza INNI. Dostrzegamy innych, a nasze pole widzenia w znaczący sposób rozszerza się. Oznacza identyfikację z innymi, a tym samym rezygnację z samego siebie. To porządkowanie wszelkich relacji. Liczba 9 to idealizm, służba, talent, łatwość koncentrowania się, medytacja, mistycyzm, skromność, sława, uznanie, życie publiczne, głębia, ostrożność, wcielanie ideałów, podróże, wolność, bezinteresowność, służba, marzenia, tolerancja, cierpliwość, kontakty zagraniczne. 

W negatywnym aspekcie liczba 9 przynosi samotność, skąpstwo, egoizm, impulsywność, wiele cierpienia, unikanie towarzystwa, lęki i ograniczenia, kłótnie, niepotrzebną emocjonalność, straty, bałagan, złość i wykorzystywanie innych.

Znaczenie liczb wtórnych (symbolika liczb 10-33 oraz 44, 55, 66, 77):


Liczba 10/1

Liczba 10 oznacza odnowę, rozpoczęcie nowego cyklu. Jest szansą, dzięki której rozpoczynamy jeszcze raz, jednak na podstawie zdobytego już doświadczenia i wiedzy. Przynosi zmianę, a przy tym możliwość odniesienia sukcesu. To liczba dynamiczna, a dzięki wierze i zaufaniu w podjęte decyzje oraz swoje przekonania, umożliwi spełnienie marzeń. Jednak jeśli zmiany spowodują opór, to taka postawa przyczyni się do potknięć.

Liczba 11/2

11 to liczba mistrzowska, oznaczająca inspirację, mediumiczność, wizjonerstwo. Osoba, która znajduje się pod wpływem wibracji 11 jest bardzo uduchowiona, pełna ideałów, humanitarna, to mistrz, który powinien nauczać innych i wskazywać im drogę. Niestety, jest to liczba, która nie sprzyja bogaceniu się. Dodaje jednak mocy jeśli chodzi o drogę duchową. Jeżeli osoba znajdująca się pod wpływem tej liczby wybierze rozwój i podążanie za szczytnymi ideałami, to 11 przyniesie jej sukces, bogactwo, sławę i uznanie. Jeśli natomiast będzie realizować się negatywnie, to będzie podążać drogą zwykłej dwójki, nieszczęśliwa z powodu niezrealizowanych planów, biedy i zaprzepaszczonych szans. 11 powinna pracować nad własnym JA, nad egocentryzmem,a  także skupić się na rozwijaniu swojej intuicji, gdyż ma predyspozycje do tego, aby widzieć więcej. Często bywa tak, że 11 są oderwane od rzeczywistości, zatem powinny skupić się na realnym świecie, aby wcielić swoje marzenia w życie. Aby właściwie wykorzystać swoje liczne możliwości dla dobra innych, 11 powinna studiować zalety 22. 11 ma za zadanie dzielić się wiedzą, inspiracją i oświeceniem.

11 realizująca się negatywnie przynosi nerwowość, trudności w podjęciu decyzji, napięcie, klęskę, rozpacz, nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami.

Liczba 12/3

Liczba ta przynosi trudne doświadczenia, smutek, gdyż nie potrafimy ocenić sytuacji, w której się znajdujemy. Ważne jest, aby zaakceptować swoją sytuację i zdać się na los.

Liczba 13/4

Oznacza karmę pracy (patrz: Numerologia 13).

Liczba 14/5

Oznacza karmę wolności (patrz: Numerologia 14).

Liczba 15/6

Liczba 15 oznacza zmysłowość, kłopoty w opanowaniu swoich instynktów, to pragnienie przyjemności oraz dążenie do posiadania. To powoduje skrajności i doprowadza do niestabilności psychicznej oraz emocjonalnych działań. Możliwe są nieszczęśliwe miłości, gdyż atrakcyjność używana jest do zaspokajania pragnień. Jeśli okiełznamy nasze żądze, a magnetyzm użyjemy w pozytywny sposób, to będzie on uzdrawiał innych.

Liczba 16/7

Oznacza karmę miłości (patrz: Numerologia 16).

Liczba 17/8

To szczęśliwa liczba, która zapewnia opiekę sił wyższych. Oznacza moc kreacji, nadzieję, intuicję, wielką wyobraźnię. Osoba, która ma liczbę 17 w portrecie numerologicznym może być uzdolniona muzycznie lub może mieć jakiś ukryty talent, a także... dar jasnowidzenia. Przynosi nie tylko opiekę sił wyższych, ale także spełnienie, szczęście, nagrody i bogactwo (w końcu 1 i 7 dają liczbę 8). Osoba z tą wibracją jest chroniona, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Liczba 18/9 

Liczba symbolizująca zmiany, służbę ludziom (zwłaszcza przy użyciu władzy). Zła ocena sytuacji, która powoduje, że popełniamy błędy, które z kolei przyczyniają się do rozczarowania rzeczywistością. Liczba 19 oznacza również izolację, zamknięcie się we własnym wnętrzu. Niekiedy, jeśli realizuje się pozytywnie, przynosi sukces i sławę. Oznacza także podróże i kontakty międzynarodowe.

Liczba 19/1 

Karma władzy (patrz: Numerologia 19).

Liczba 20/2 

Liczba 20 oznacza Przebudzenie, zobaczenie świata takim jaki jest w rzeczywistości. Jest symbolem otwarcia się na wiedzę i doświadczenie. Jest to liczba, która przynosi wielką intuicję oraz uwolnienie od problemów codzienności. To wibracja, która zmienia nasze życie na lepsze, a przy tym nagradza nasz trud. Realizująca się negatywnie 20 przynosi rozstania i rozwody.

Liczba 21/3 

Liczba ta oznacza sukces, radość, szczęście, spełnienie. To liczba twórczości i kreatywności. Osoba mająca tę liczbę w portrecie numerologicznym może być obdarzona talentem artystycznym bądź literackim. Oznacza podróże, zmiany, ewolucję, zdobywanie wiedzy, samodoskonalenie. Liczba ta zapewnia opiekę i miłość. Realizująca się w negatywny sposób 21 powoduje rozchwianie emocjonalne i wrażenie obciążenia rodzinnymi zobowiązaniami.

Liczba 22/4

22 to liczba mistrzowska w zakresie panowania nad materią. Potrafi tworzyć stabilne struktury, budować od solidnych fundamentów. To liczba wiedzy, pracy, doświadczenia oraz realizacji twórczego geniuszu. Oznacza budowniczego świata, który potrafi stworzyć wybitne wynalazki. Talent twórczy powinien zostać wykorzystany jedynie dla dobra ludzkości, bo jeśli zostanie w celu zapewnienia sobie dobrobytu, będzie służyć egoistycznym celom, to spowoduje destrukcję, doprowadzi do szaleństwa. Podobnie jak mistrzowska 11, liczba 22 charakteryzuje się tym, że potrafi rozwiązać problemy niemal nierozwiązywalne, jednak jej działanie ma wymiar praktyczny. Osoby, które w swoim portrecie numerologicznym posiadają liczbę 22 powinny nauczyć się wrażliwości i dbania o emocje partnera. Często są tak pochłonięte pracą, że nie dostrzegają cierpienia i wymiaru ludzkiego. W tym zakresie dobrym nauczycielem będzie dla nich 33.

W negatywnym aspekcie 22 przejawia się jako szaleństwo, gwałtowność, bankructwo, klęska, nadmierny pociąg do przeżywania przygód.

Liczba 23/5

Oznacza sukces, uznanie otoczenia, sławę oraz karierę, zwłaszcza w dziedzinach takich jak reklama czy komunikacja. To liczba przede wszystkim wolności, przynosi pomoc we wszelkich przedsięwzięciach. Realizująca się negatywnie 23 oznacza nadmiar energii, surowość, egoizm, nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami.

Liczba 24/6 

Liczba ta realizuje się na dwa sposoby. Pierwszy - pozytywny - oznacza podróże, szczęście w miłości, realizowanie się w życiu społecznym. Drugi - negatywny - przynosi problemy w sferze uczuć, a cierpienie ma pomóc odnaleźć harmonię w życiu. Oznacza osamotnienie, a nawet rozwody. Sukces będzie wymagał poświęceń. W negatywnej wersji, osoba, która ma 24 w portrecie, staje się mściwa, zazdrosna i niezdolna do ustępstw.

Liczba 25/7 

Liczba ta oznacza trudne początki, pracę nad tym, aby zdobyć to, czego pragniemy. Konieczny będzie wytężony wysiłek, aby nie stracić gruntu. Może także oznaczać brak pracy, a przede wszystkim wpadnięcie w pułapkę zmysłów i zaspokajania swoich pragnień. należy nauczyć się wyznaczać granice i mądrze korzystać z wolności po to, aby dążyć do celu. 25 obdarowuje umiejętnością obserwacji, refleksji i analizy.
Negatywnie realizująca się 25 przynosi konflikty, trwonienie energii, rozpoczynanie pracy i niekończenie jej oraz lenistwo.

Liczba 26/8 

Liczba cierpienia w związkach międzyludzkich (patrz: Numerologia 26).

Liczba 27/9 

Liczba 27 oznacza inteligencję, mądrość, prawość, zmysł sprawiedliwości i moc duchową. Osoba znajdująca się pod wpływem tej liczby powinna oddać się służbie innym ludziom. Możliwa jest sława i powszechny szacunek, ale tylko pod warunkiem, że nadrzędnym celem będzie dobro ludzi, chęć niesienia pomocy w rozwoju duchowym, intelektualnym oraz fizycznym innych. Możliwe dalekie podróże oraz kontakty międzynarodowe, a także udane przedsięwzięcia (pod warunkiem, że wykażemy się cierpliwością). Jednak jest to liczba przede wszystkim obowiązku duchowego.

Negatywnie realizująca się 27 przynosi nietolerancję, niezdecydowanie, utopijne marzenia i niemożność pokierowania swoim życiem.

Liczba 28/1 

Liczba 28 przynosi niespodziewane zyski, ale tylko pod warunkiem, że będziemy uczciwi i pracowici. 28 sprawia, że lubimy znajdować się w centrum uwagi, być zauważonym. Liczba ta oznacza także wewnętrzną zmianę przez zawarcie związku małżeńskiego. 28 dodaje energii do działania, jest siłą, która nas napędza.

Liczba 29/11 

29 symbolizuje pomysłowość, mądrość oraz oryginalność. Osoba mająca tę liczbę w portrecie jest inspirująca i charakteryzuje się inwencją twórczą, a w jej życiu dużą rolę odgrywają ludzie, którzy są wysoko postawieni. Konieczna jest wytrwałość oraz cierpliwość. Możliwy jest sukces w zawodach artystycznych (kino, teatr, literatura). Odniesienie sukcesu spowoduje zazdrość i liczne konflikty.

Liczba 30/3 

Liczba 30, podobnie jak liczba 3, oznacza twórczość, kreatywność, komunikację, piękno, talent literacki bądź artystyczny, sztukę, a także handel. To liczba, która przynosi sukces, szczęście i spełnienie. Oznacza, że to, co sobie zamierzyliśmy - spełni się. Liczba 30 to miłość, przyjaźń, rodzina oraz zabezpieczenie materialne. Jeśli realizuje się negatywnie, to zaczynamy przyciągać nieprzychylnych nam ludzi, którzy nie są wobec nas szczerzy.

Liczba 31/4 

To liczba, która wymaga od nas pracy i wysiłku, po którym przychodzi upragniony sukces, także materialny. Jeśli mamy tę liczbę w portrecie numerologicznym, to warto zwrócić uwagę na to, aby wszystkie podpisywane przez nas umowy były dokładnie przemyślane oraz odpowiadały wymogom prawnym. Liczba 31 przynosi siłę i energię, jednak nie można dopuścić do tego, aby pewność siebie czy zarozumialstwo przesłoniło nam świat, bo wibracja ta będzie się realizować pozytywnie tylko pod warunkiem, gdy my będziemy mieć czyste intencje. W przeciwnym razie dojdzie do tego, że staniemy się nerwowi, kłótliwi i niedostosowani. Z kolei takie zachowanie doprowadzi nas do ruiny, również materialnej.

Liczba 32/5 

Liczba 32 oznacza konieczność wyznaczania sobie wysokich celów. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie ulegać otoczeniu, a przy tym nie doprowadzać do nieporozumień. Ważne jest to, aby trzymać rękę na plusie, zwłaszcza podczas transakcji handlowych, a prowadząc firmę - starannie dobierać pracowników. Konieczne jest zachowanie skromności i pokory, w przeciwnym razie narobimy sobie wrogów.

Liczba 33/6 

Liczba 33, często nazywana wibracją Chrystusową, oznacza służbę i miłość uniwersalną. Liczba ta jest symbolem przewodnictwa duchowego, twórczości, poświęcenia, komunikacji. To liczba mądrego nauczyciela i przewodnika, który wskazuje drogę innym ludziom.

W wersji negatywnej 33 może pokazywać innym, jak bardzo się poświęca, a swoich wpływów i mocy używać będzie do celów egoistycznych. Może zaniedbywać obowiązki zawodowe oraz społeczne.

Liczba 44/8

To liczba mistrzowska, która oznacza panowanie ducha nad materią. Osoba, która ma ją w swoim portrecie charakteryzuje się wysoką dyscypliną, chętnie udziela pomocy, służy radą, z łatwością pokonuje wszelkie przeszkody, ma w sobie olbrzymią moc. Tworzy szczęśliwe i głębokie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Potrafi skutecznie kreować swoją przyszłość. Zachowuje równowagę pomiędzy dwoma światami - materialnym oraz duchowym. Ma w sobie poczucie misji i rozwoju ludzkiej świadomości.

44, która realizuje się w negatywny sposób będzie materialistą owładnięty żądzą posiadania. Poczuje się osłabiony gonitwą za dobrami materialnymi, co z kolei przyczyni się do ich utraty.

Liczba 55/10/1 

Liczba 55 to olbrzymia energia, porozumienie psychiczne. Wibracja ta sprzyja odkrywcom oraz naukowcom. Oznacza także wysoko rozwiniętą duchowość, co może oznaczać, że będzie to przewodnik duchowy. W swojej negatywnej wersji prowadzi do zagubienia, egocentryzmu oraz chaosu.

Liczba 66/12/3 

Liczba ta oznacza miłość kosmiczną. Symbolizuje piękno, sztukę, szczęście oraz radość z życia. Liczba 66 to spełnienie w miłości, bogactwo i sukces. Jednak owocami swojej pracy powinniśmy dzielić się z innymi, bo w przeciwnym razie grozi nam utrata wszystkiego, do czego doszliśmy i uzależnienie od ludzi.

Liczba 77/14/5  numerologia

Liczba ta symbolizuje mądrość kosmiczną. Oznacza dokładność i praktyczność. Liczba 7 mówi o oddaniu się nauce i rozwojowi duchowemu, natomiast liczba 77 może odkryć wielkie wynalazki bądź zostać przywódcą religijnym. Pieniądze, które otrzyma powinna zainwestować w dalszą naukę lub podróże.

7 komentarzy:

 1. Super. Moja data to 19.04.1979. Liczba glowna to 12 a liczby glowne koncza sie na 9...

  OdpowiedzUsuń
 2. Co to znaczy "negatywna wersja" jakiejś liczby (u mnie 3)? Czy mogę jakoś to odwrócić? Jak mogę mieć na to wpływ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy ma 2 wersje siebie, jak 2 strony medalu. Jeśli czynisz dobro, mimo złej sytuacji, jesteś wersją dobra. A jeśli podązasz za złem, jesteś wersją zła. Na nasze szczęście możemy to zmienić, wybierając odpowiednią wersje siebie.

   Usuń
 3. Warto się zastanowić nad właściwościami samych liczb. Czy mają one te właściwości same z siebie, czy też my sami je takimi tworzymy?
  Czy liczba jest tylko liczbą, czy czasem ma jakieś zadanie do wypełnienia? Ciekawie i dość rozsądnie napisał o tym Piotr Angler na https://myslenienieboliblog.wordpress.com/2016/05/13/13-czy-to-jest-zwykla-liczba/

  OdpowiedzUsuń
 4. Czy odzyskując to co zostało nam odebrane i mimo dobrego serca i chęci ugody ktoś kto krzywdził i nas wykorzystał - czy chęć prawnego odzyskania należności jest negatywną stroną tego medalu...?

  OdpowiedzUsuń